مواد لازم برای تهیه پیامرسان بومی

Asre Ertebat - - ايستگاه -

اين روزا همزمان با فراهم شدن زمزمه فيلتر تلگرام، بحث اينكه پيامرسانهای داخلی چطوری میتونن جای تلگرام رو بگيرن در گروههای تلگرامی حسابی بالا گرفته. منم خب مثل خيلیها توي عيد بيكار بــودم و از اين گروه به اون گروه توي تلگرام میچرخيدم و مطالب رو میخوندم. خلاصه خوب که مطالب رو خوندم از لابهلای دعوای موافقان و مخالفان، مواد لازم برای تهيه پيامرسان بومی رو به شرح زير برداشت کردم: انتخاب يك نام: برای داشــتن يك پيامرســان بومی بايد اول نشست يه نام براش پيدا کرد. انتخاب يك مدير: خب هر کاری يه مدير میخواد که هر چی چهرهش جدیتر باشه بهتره. استخدام تعدادی برنامهنويس: بعد از انتخاب نام، خب بايد رفت سراغ قسمت سخت ماجرا، يعنی استخدام تعدادی برنامهنويس برای کپی برنامه تلگرام و ساير نمونههای خارجی و اعمال برخی تغييرات گرافيكی. دريافت وام: از اونجا که استخدام برنامهنويس نياز به پول و سرمايهگذاری داره، دولت بايد يه سری وام کمبهره يا بیبهره بده که بشه پيامرسان بومی تهيه کرد. مصوبه فيلتر رقبا: چهارمين مواد لازم برای تهيه پيامرسان بومی، بستن رقبا يا بخشنامههای الزامآور برای استفاده اجباری دستگاهها و مردم از پيامرسانهای بومی هست. از کارانداختن فيلترشكنها: درنهايتاينكهاگه طوری عملبشه که فيلترشكنها هم درست کار نكنن، ديگه همه چيز برای ساخت پيامرسانهای بومی کامل شده و مشكل خاصی باقی نمیمونه. اينا چيزهايی بود که من از وسط کلی مطلب توي گروههای تلگرامی به دست آوردم. خلاصهاينكه فهميدم برای ساخت پيامرسان داخلی نيازی به تامين بستر فنی کافی برای ارايه با ثبات خدمات، نيازی به جلب اعتماد مردم در خصوص حفظ حريم خصوصی، نيازی به رقابت، نيازی به توجه به خواست و انتقادات کاربران و خيلی از اين سوسولبازیهای ديگه نيست. چرا؟ خب چرا نداره. اين همون راهی هست که خودروسازان کشور رفتن و اتفاقا امروز بعد از سالها داريم به خوبی از ثمرات و امكاناتشون بهره میبريم. الان کسی میخواد يه ماشين بخره توي ايران، مشكلی داره؟ اراده کنی میتونی از شرکت خودروساز هر مدلی که میخوای رو سه سوته تحويل بگيری. حتی میتونی رنگ ماشينت رو بگی چی باشــه. از دم در هم که وارد ميشی کلی تحويلت میگيرن. ماشينم که گرفتی ديگه گرفتی. خلاصه کلی خوبه ديگه اين همه کليپ از ماشينهای داخلی توي اينترنت ريخته که مردم با ذوق و شوق دارنازامكاناتش فيلم میگيرند و پخش میکنن. قيمتش هم که خدا رو شــكر با خودروهای روز کشورهای پيشرفته برابری میکنه، چون چيزی از اونا کم نداره. ماشينهای خارجی همشون چهار تا در دارن و چهار تا لاستيك که خودروهای داخلی ما هم دارن ديگه. حالا پيامرسانهای بومی هم با توجه به تجربه توفيق صنعت خودروسازی و نبود نگرانی از وجود و ورود رقبای خارجی، میتونن بهترين امكانات رو در اختيار ما بذارن. پس لطفا مزه نريزيد و غرور خودتون رو زير سوال نبريد.

عزت زياد آق فری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.