تاپ

Asre Ertebat - - ايستگاه -

با استفاده از اين اپ نيازی نيست برای کارت به کارت به عابر بانک برويد و يا از روشهای دشوار ديگر استفاده کنيد. در اين اپ امكان پرداخت قبض تلفن ثابت درسراسر کشور با قابليت وصل آنی و بدون نياز به شناسه قبض و پرداخت، امكان استعلام قبض پايان دوره و مياندوره تلفن ثابت، امكان خريد بسته اينترنتی، امكان خريد طرح ترافيک و امكان مشاهده سوابق تراکنشها در هر زمان در نظر گرفته شده است. اين اپ متعلق به شرکت تجارت الكترونيک پارسيان بوده و تحت نظارت بانک مرکزی ايران فعاليت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.