«سه دو یک ، حرکت»

Bani Film - - سینمـا -

تقدیم به عاشقان سینما ، رفتگان سینما ، ماندگان سینمای عزیز ایران

سینما ، سی نما نیست سی نما ، سینما نیست سینما ، سینماست سی نما ، خودش است با همان تاریخ همیشگی با همان قواعد معلوم در ژانرهای تعریف شده با خاصیتی جذاب . ... سینما ، پیوسته است هماره است آشناست و غریبگی را دوست نمی دارد اگر چه بسیار غریب مانده است اگر چه ... . ... سینما ، گاه کوچک گاه بزرگ مقابل جهانی از مضامین جاودانه ایستاده است همچنان ، اسب خود را می راند با قهرمانی که یادآور داستانهایی ست که بر ما گذشته است با درامی آمیخته از قند و آب با قاب های فراوان استعاره های ملموس دوره گردیهای مکرر شب نشینی های بلند اشکهای مفصل خنده های ناتمام . ... سینما ، تنها فقط یک سالن انباشته از تاریکی و صندلی و پفک نیست سینما ، تنها فقط تخمه های رژیمی کرم خورده نیست یا پاپ کورن های بوداده سینما ، نوشابه نیست آدامس نیست و یا ساندویچ های سرد بی خاصیت سینما ، غذای لذیذ مادرانه ای ست با طعم دلپذیر عاشقی

پیچیده در عطر قرمه سبزی آغشته به نان و ریحان و انگور که در خورجین خوشبختی پدر به مزرعه می رود سینما ، تاللو چشم های نمناک مادربزرگ است پشت پنجره ای که به سمت هزار آفتاب باز می شود آوازهای گوچه گردان عاشقی ست که با خود از بیستون های هزار تخت برافراشته در آنسوی کوهستانها آب می آورند آبشار می آورند باران می آورند سینما ، شیر پاک مادرانه ایست که من پای تمام افسانه های پدربزرگ نوشیده ام سینما سینماست سی نما ، سینما نیست سینما ، سی نما نیست سی نما ، خودش است با همان تاریخ همیشگی همان قواعد معلوم در ژانرهای تعریف شده با خاصیتی جذاب . ... سینما ، تاریکی انباشته در درون سالنی است که مرا به سمت نور می برد سمت عاشقانه ی رنگ سمت تجلی حرکت سمت آفتاب گرفته ی عشق سمت ایوان جاودانگی سمت عمیق تفکر سمت روشن آفرینش . ... سینما خودش است روشن ، ملموس و قابل احترام . شهریور 1396

از شاگردان کارگاه فیلمسازی استاد بزرگ عباس کیارستمی جاودان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.