پیام شهردار تهران به مناسبت روز ملی سینما

Bani Film - - سینمـا -

شهردار تهران به مناسبت روز ملی سینما، پیامی برای هنرمندان و عالقهمندان ارائه داد و این روز را تبریک گفت.

به گزارش ایسنا، محمدعلی نجفی صبح دیروز در پست اینستاگرامی خود به مناسبت روز ملی سینما، با بیان اینکه 21 شهریور روز ملی سینما بهانهایست برای تکریم هنرمندان عرصه سینما و تامل بیشتر در باب تسهیل خدمات هنری به شهروندان و افزایش سرانه فضاهای سینمایی، نوشت: افزایش مصرف کاالهای هنری و کمک به توسعه فعالیتهای اصحاب سیما مهم است. کالنشهر تهران پایتخت سینما است چراکه پردیسهای سینمایی، سالنهای سینما، استودیوهای صداوتصویر، موزه سینما، فیلمخانه ملی ایران و موسسات تهیه و تولید و توزیع فیلم، اصناف و نهادهای سینمایی را در خود جای داده است.

نشاط و رونق فرهنگی شهر را میتوان در سالنهای نمایش فیلم و تئاتر حس کرد، مطالبه جامعه جوان و بالنده، توسعه زیرساختها و فضاهای فرهنگی و هنری است و همزمان با 117 سالگی صنعت سینما در ایران، دستاوردهای آن را پاس میدارم و این روز را صمیمانه به هنرمندان عزیز، مخاطبان و دوستداران سینمای نجیب ایران تبریک میگویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.