میالنی کتاب «هوشمندان سیاره اوراک» را فیلمنامه میکند

Bani Film - - سینمـا -

تهمینه میالنی پس از 23 سال فیلم نامه «هوشمندان سیاره اوراک» را در ژانر کودک و نوجوان با اقتباس از کتاب «هوشمندان سیاره اوراک» نوشته فریبا کلهر مینویسد.

به گزارش رسیده، تهمینه میالنی نویسنده و کارگردان سینما با اشاره به اینکه نگارش فیلمنامه «هوشمندان سیاره اوراک» به سفارش بنیاد سینمایی فارابی انجام می شود، گفت: کتاب «هوشمندان سیاره اوراک» داستانی جذاب و مطابق با سلیقه نوجوانان امروز جهان است و تصور میکنم ساخته شدن فیلمی از این کتاب میتواند جانی تازه به فیلمهای مناسب نوجوانان ببخشد.

میالنی دالیل بازگشت به سینمای کودک و نوجوان را برشمرد و ادامه داد: قصد داشتم بیست سال پیش سریالی از این داستان بسازم. فیلمنامه آن نیز در سی و دو قسمت نوشته شد. اما به دالیل مختلفی چون تغییر مدیریتها در سیمافیلم که قرار بود تهیه کننده باشد، تولید آن به سرانجام نرسید.

وی ضمن اشاره به اینکه بروز رسانی و آگاه کردن کودکان و نوجوانان از تاریخ ایران و جهان و همچنین آگاهی از علم روز با استفاده از فیلمنامههای علمی - تخیلی را از مهمترین دغدغه های خود میداند، اظهار داشت: برای استقبال و حضور هر چه بهتر کودکان و نوجوانان در سینماها باید فیلمهایی متناسب با اطالعات عمومی و عالیق ایشان از جمله فیلم «هوشمندان سیاره اوراک» تولید شود.

کارگردان فیلم سینمایی «کاکادو» با تاکید بر اینکه سینما وامدار ادبیات است و نقشهی راه آن را ادبیات تعیین میکند، افزود: خالصهنویسی و سکانسبندی فیلمنامه «هوشمندان سیاره اوراک» انجام شده و تحقیقات الزم در حوزههای مختلف از جمله ستارهشناسی، فیزیک، ریاضیات، هندسه، تاریخ و شکلگیری تمدن بینالنهرین و ایران انجام گرفته و نگارش آن نیز به نیمه راه رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.