اعالم جزییات بیست و دومین شب آواز ایرانی

Bani Film - - فـرهنگی -

بیست و دومین شب آواز ایرانی شنبه 25 شهریور ماه با حضور تعدادی از هنرمندان و مدرسان موسیقی در تاالر «سوره» حوزه هنری برگزار میشود.

به گزارش مهر،علیرضا تاجیک به همراه آنارام زهرایی نوازنده تار و ماهور زمانه پور نوازنده تمبک در بیست و دومین ویژه «شب آواز ایرانی» به عنوان یکی از گروههای شرکت کننده در این برنامه به اجرای قطعاتی در دستگاه شور و آواز ابوعطا با اشعاری از موالنا و رهی معیری می پردازند.

شروین مقیمی و عیسی زارعی نوازنده تار نیز گروه دیگری از شرکت کنندگان در ویژه برنامه «شب آواز ایرانی» هستند که به اجرای آوازی در بیات اصفهان با شعری از هوشنگ ابتهاج و تصنیفی از علی اکبر شیدا می پردازند. جعفر خزلی و شهروز شهیدزاده نوازنده سنتور نیز به اجرای آوازی در دستگاه سه گاه با غزلی از سعدی خواهند پرداخت.

از دیگر بخشهای برنامه «شب آواز ایرانی» میتوان به اجرای حمیدرضا خدادادی به همراه سروش نبوی نوازنده تار اشاره کرد که آوازی در دستگاه سه گاه با غزلی از حافظ و تصنیفی از استاد حبیب اهلل بدیعی با شعر نواب صفا را اجرا می کنند. گروه پنجم این مراسم نیز سید مهدی بهشتی به همراه علیرضا سامانی نوازنده سه تار و مرتضی میرباقری نوازنده کمانچه خواهد بود که به اجرای آوازی در دستگاه همایون با شعر کمال اسماعیل و تصنیف «یادباد» از ساخته های پرویز مشکاتیان می پردازند. بیست و دومین شب آواز ایرانی به همت مرکز موسیقی و موسسه فرهنگی هنری «سپهر سوره هنر» شنبه ۵۲ شهریور ساعت 8۱ در تاالر «سوره» حوزه هنری برگزار می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.