متاسفانه،‌اراذلی‌را‌داریم‌که‌لباس‌هنر‌تن‌کرده‌اند! اکبر رادی هنرمند نجیبی بود

Bani Film - - فـرهنگی -

نخستین نمایشگاه اسناد تصویری اکبر رادی در آستانه زادروز او، با حضور مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی، محمود دولتآبادی و جمعی از هنرمندان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، مجید رجبیمعمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در مراسم افتتاح نمایشگاه اسناد اکبر رادی، گفت: اکبر رادی یکی از چهرههای بنام نمایشنامهنویسی در ایران است و خوشحالم که در خانه هنرمندان شاهد برپایی نخستین نمایشگاه اسناد تصویری آثار او هستیم.

مهدی شفیعی مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی نیز در سخنان کوتاهی گفت: بیشک پشت سر هر مرد موفقی، بانوی ارزشمندی ایستاده است. همسر اکبر رادی نیز یکی از همین بانوان ارزشمند کشور است که با پیگیریهایش توانست بنیاد اکبر رادی را راهاندازی کند.

او افزود: تئاتر ما با وجود استادان بزرگی مانند اکبر رادی که آثار ارزشمندی خلق کردهاند، قابلیت جهانی شدن دارد. امیدواریم ما نیز در مرکز هنرهای نمایشی تا جایی که امکانات در اختیار داریم، از هنرمندان تئاتری حمایت کنیم.

محمود دولتآبادی نویسنده نیز گفت: اکبر رادی هنرمند نجیبی بود و معنای نجیب برای همه ما پارسیزبانها روشن است. شاید بسیاری تصور کنند که همه هنرمندان نجیب هستند، اما متاسفانه در میان هنرمندان، اراذلی را داریم که لباس هنر تن کردهاند. او افزود: چند روز پیش، با جوانی برخوردم که در رشت کالس نمایشنامهنویسی میرفت، وقتی منابع تدریس در کالس آنها را مطالعه میکردم، متوجه شدم این کالس با نقد و بررسی آثار پیشکسوتان به پایان میرسید. متاسفانه جای تاسف دارد که در این ۰3 سال اخیر، هیچ نمایشنامهنویس مهم دیگری نداشتهایم.

دولتآبادی ادامه داد: در ۰3 سال اخیر، چند بار من در دانشگاههای کشور نمایشنامهنویسی درس دادهام؛ اما هربار بهدلیل وضعیت بدی که در نمایشنامهنویسی ما حاکم است، تدریس را نیمهکاره رها کردهام. در این سالها، تعداد سالنهای نمایش با رشد خوبی روبهرو بوده، بهطوری که بارها من را برای تماشای نمایش به سالنهای کوچکی در زیرزمینها هم دعوت کردهاند؛ اما نباید فراموش کنیم که سالنهای تئاترشهر در مقاطع بسیار طوالنی در تصرف برخی نامها بوده که هیچ اثر قابل اعتنایی هم روی صحنه نبردهاند. بهزاد صدیقی یکی از اعضای هیات مدیره بنیاد صدیقی گفت: چون امسال زادروز ۷8سالگی اکبر رادی همزمان با ایام محرم است، تصمیم گرفتیم این نمایشگاه را زودتر برپا کنیم. در این نمایشگاه، مجموعه کوچکی از اسناد تصویری آثار اکبر رادی را به نمایش گذاشتیم.

حمیده بانو عنقا همسر اکبر رادی هم در این مراسم اظهار کرد: خوشحالم که در زمان حیاتم، شاهد شکوفایی اهداف بنیاد اکبر رادی هستم. امیدوارم منتقدان بنیاد به جای نقدهای نابجا، ما را دلگرم کنند. بنیاد اکبر رادی قصد دارد که از تمام هنرمندان جوان حمایت کند. تا کنون بیش از ۹۹ درصد نمایشنامههای اکبر رادی بارها روی صحنه رفتهاند و یکی از اهداف این بنیاد، روی صحنه رفتن آثار او توسط هنرمندان نسلهای مختلف است.

نخستین دوره نمایشگاه اسناد تصویری آثار اکبر رادی تا ۹۲ شهریورماه در نگارخانه تابستان خانه هنرمندان ایران برپاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.