«گیلهوا» به ایستگاه آخر رسید

Bani Film - - صفح ه اول -

به گزارش بانیفیلم، فیلمبرداری از سریال گیلهوا به کارگردانی اردالن عاشوری و تهیهکنندگی امیر بنان به عنوان یکی از تازهترین محصوالت مرکز فیلم و سریال سازمان هنری رسانهای اوج به روزهای پایانی خود نزدیک شده است.

این سریال که تا پیش از این در کیاشهر گیالن در حال ضبط بود از روز گذشته به سیاهکل منتقل شده است. این تغییر لوکیشن از کیاشهر به سیاهکل در راستای تسهیل در تصویربرداری صحنههای جنگی و اکشن سریال گیلهوا صورت گرفته است.

پیش از این بیشتر سکانسهای این سریال در کیاشهر گیالن ضبط شده است و تصویربرداری این سریال مدت کوتاهی در سیاهکل ادامه خواهد داشت و بر اساس پیشبینیهای انجام شده ضبط سریال در این لوکیشن حدود ده روز دیگر ادامه خواهد داشت و پس از آن این سریال کمتر از یک هفته نیز در لوکیشنی در تهران مقابل دوربین خواهد رفت که در حال حاضر عوامل تولید مشغول آمادهسازی دکور این لوکیشن هستند.

این درحالی است که بازیگرانی همچون «بهروز شعیبی»، «حمیدرضا پگاه»، «مهران رجبی»، «مهدی زمینپرداز»، «امیرحسین هاشمی»، «علی عطایی»، «پریا مردانیان» و «امیرحسین صدیق» همچنان به نقشآفرینی در این سریال ادامه خواهند داد، اما بازیگرانی چون «حسین توشه»، «ستاره حسینی» و «ستاره اسکندری» به نقش خود در این سریال پایان دادهاند.

سریال گیلهوا با موضوعی عاشقانه در تالش است با نگاهی عاطفی به زندگی مردم شمال ایران در بستر اتفاقات تاریخی سال 1297 بپردازد و روایتگر سبک زندگی و روابط اجتماعی و عاطفی مردم ایران و به خصوص مردم خطه گیالن در صد سال گذشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.