بلیت نیم بها مسکن موقتی یا شفابخش

Bani Film - - صفح ه اول -

گروه سینمای ایران: یک هفته از اجرای طرح نیم بها شدن بلیت سینماها به مدت ۰2 روز، می گذرد. طرحی که در ابتدا با نیت افزایش و جذب مخاطبان و آشتی خانواده ها با سینما برنامه ریزی و اجرا شد و غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش اعالم کرد که به مناسبت روز ملی سینما از یکشنبه 19 شهریور ماه تا پایان هفته دفاع مقدس یعنی تا هفتم مهر ماه بلیت سینماها نیم بها میشود. اما همانند طرح های پیشین عده ای موافق و عده ای مخالف این طرح هستند. برخی موافقان این طرح...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.