بلیت نیم بها، مسکن موقتی یا شفابخش گیشه

گفت و گوی بانی فیلم با صاحبان آثار و سینماداران درباره نیم بها شدن بلیت سینماها طی 20 روز - بخش پایانی

Bani Film - - سینمـا -

گروه سینمای ایران- بهاره گل پرور: یک هفته از اجرای طرح نیم بها شدن بلیت سینماها به مدت ۰۲ روز، می گذرد. طرحی که در ابتدا با نیت افزایش و جذب مخاطبان و آشتی خانواده ها با سینما برنامه ریزی و اجرا شد و غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش اعالم کرد که به مناسبت روز ملی سینما از یکشنبه ۹۱ شهریور ماه تا پایان هفته دفاع مقدس یعنی تا هفتم مهر ماه بلیت سینماها نیم بها میشود. اما همانند طرح های پیشین عده ای موافق و عده ای مخالف این طرح هستند. برخی موافقان این طرح بر این عقیده اند که طرح هایی از این دست موجب رونق اقتصادی سینما وآشتی خانواده ها با سینما خواهد شد. همچنین با در نظر گرفتن اینکه هفته های آخر تابستان به شروع فصل مدارس و ایام محرم منتهی می شود با پیش بینی افت میزان فروش، این تصمیم گرفته شد که مخاطبان بیشتری به سینما جذب شوند.

این در حالی است که رئیس کانون پخش کنندگان در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها به این نکته اشاره کرده است که در این شرایط «بیشترین سود این جریان را مردم میبرند و این صاحبان فیلم و سینمادارها هستند که متضرر میشوند در حالی که شورای صنفی نمایش هم هیچ کمکی نکرده است.» و به قول برخی از مخالفان این طرح، مشخص نیست که آیا شورای صنفی هنگام این تصمیم به صاحبان سرمایه، تهیه کنندگان و یا سینماداران هم فکر کرده است یا خیر.

هر چند برخی صاحبنظران اجرای طرح هایی مقطعی از این دست را به مسکن هایی موقتی تشبیه کرده اند ولی اجرایی شدن و به ثمر نشستن چنین طرح هایی مستلزم برنامه ریزی و هماهنگی همه جانبه با سینماداران و صاحبان فیلم ها و همچنین رسانه ها برای تبلیغات گسترده این طرح است که با گذشت یک هفته از آغاز این طرح کم کم اقداماتی همچون زیرنویس شدن طرح بلیت نیم بهای سینماها به شبکه های تلویزیون انجام شده است. با این حال امید می رود که حال خوب این روزهای سینماها به جمعیت سینمارویی که فقط سه شنبه ها به سینما می روند محدود نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.