اهدای تندیس شاخه شمشاد و برگ زرین به سه سینماگر

Bani Film - - سینمـا -

مدیرعامل انجمن فیلمسازان شمال و دبیر جشن شب سینمای ایران ضمن بیان جزییات برگزاری این جشن عنوان کرد که در این مراسم به سه فیلمساز تندیس شاخه شمشاد اهدا می شود.

مهدی اکبری به مهر گفت: ما در سال ۴۹ انجمنی با عنوان انجمن فیلمسازان شمال در راستای خدمات زیرساختی سینمایی برای اتفاقات سینمایی که در شمال رخ می دهد ثبت کردیم. انجمن قرار است از هنرمندان ملی سه استان شمالی کشور یعنی مازندران، گیالن و گلستان در زمان های مقرر تجلیل کند و از سوی دیگر اطالعات و فنون این هنرمندان در کارگاه هایی به جوانان انتقال پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه انجمن مشکالت و مسایلی را که برای هنرمندان شمالی پیش می آید پیگیری می کند، بیان کرد: قاعدتا دستگاه های دولتی نمی توانند تمام خواسته های ما را پوشش دهند از همین رو باید به سوی تشکیل چنین انجمنی می رفتیم بر همین اساس یکی از وضایف ما تجلیل از بزرگان سه استان شمالی کشور است در همین مسیر سال گذشته مراسم تجلیل از خسرو سینایی و مرحوم یداهلل نجفی را داشتیم و امسال طبق سیاست های انجمن از هر استان شمالی یک نفر را انتخاب کردیم به همین ترتیب از گیالن فرهاد مهران فر، از مازندران محمدعلی سجادی و از گلستان هوشنگ گلمکانی انتخاب شدند و تندیسی با عنوان «بزرگ زرین شمال» را دریافت می کنند.

مدیر عامل انجمن فیلمسازان شمال اظهار کرد: «برگ زرین شمال» برگرفته از تنها درختی است که در شمال ایران روییده می شود و ما از همان المانی گرفتیم و تندیسی ساختیم که به دوستان اهدا می شود. نکته دیگر این است که امسال به جای برگزاری دومین همایش، جشن شب سینمای ایران را در نظر گرفتیم و در این جشن از استادان بزرگوار دعوت کردیم تا در جشن حضور پیدا کنند.

او بیان کرد: بعد از جشن شب سینمای ایران از هر سه استان یادشده ۰۱ نفر به برگزاری ورک شاپ می پردازند، از همین رو ورک شاپ نقد فیلم را هوشنگ گلمکانی، ورک شاپ کارگردانی مستند را فرهاد مهران نفر و فیلمنامه نویسی را محمدعلی سجادی برگزار می کند.

دبیر جشن شب سینمای ایران در پایان گفت: این جشن ۶۲ شهریور برگزار می شود و ما ۲ روز میزبان ۰۰۱ نفر هستیم و امیدوارم اتفاقات خوبی بیفتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.