اکران رفع توقیفی های خشن در هنر و تجربه! جمال شورجه: برخی فیلم های رفع توقیف شده صداگذاری و صدابرداری مجدد داشتند یکی از فیلمسازان در گفت و گو با بانی فیلم: حرفی از هنر و تجربه در میان نیست

داروغه زاده: فیلم «خانه پدری» با محدودیت سنی اکران می شود

Bani Film - - سینمـا -

بانی فیلم- گروه سینمای ایران: شایعه سر در آوردن تعدادی از فیلم های به تازگی رفع توقیف شده از گروه هنر و تجربه رنگ واقعیت به خود گرفت. ظاهرا وجود پالن های خشن در یکی از این آثار، بهانه ای تازه برای اکران محدود آن به دست مسووالن سینمایی داده است. ولی آیا این تصمیمی که برای «خانه پدری» اتخاذ شده، ممکن است با تفاوت هایی به سایر فیلم های رفع توقیف شده هم تعمیم داده شود؟!

به گزارش بانی فیلم، موضوع فیلم های توقیفی که در ذات خود حاشیه آفرین است، با وجود تدبیر سازمان سینمایی در زمینه تسهیل مسیر سخت حل مشکل و اکران آنها همچنان خبرساز است.

دیروز در این باره از خبر از رفع توقیف پنج فیلم «خانه پدری»، «خانه دختر»، «آشغال های دوست داشتنی»، «پارادایس» و «عصبانی نیستم» نوشتیم. ضمن اینکه شایعه ای مبنی بر اکران این فیلم ها در گروه هنر و تجربه شنیده می شود که با این وصف اهمیت رفع توقیف آنها را کمرنگ می کند.

ابراهیم داروغهزاده، معاون نظارت و ارزشیابی از اکران فیلم سینمایی «خانه پدری» بعد از توقیف چند ساله و با رده بندی سنی گروه فیلمهای خشن خبر داد. به گزارش آنا، داروغهزاده با اعالم این خبر گفت: فیلم سینمایی «خانه پدری» که جزو 5 فیلم رفع توقیف شده است، در گروه سینمایی هنر و تجربه و و به دلیل وجود صحنههای خشن در فیلم محدودیت سنی خواهد داشت.

البته کیانوش عیاری، کارگردان فیلم در تماس تلفنی با خبرنگار آنا از این ماجرا اظهار بی اطالعی کرد و گفت که از چگونگی اکران این فیلم خبری ندارد.

ماجرای صحنه خشن «خانه پدری» این صحنه خشن «خانه پدری» که عیاری با پافشاری در مقابل حذف آن، در به محاق رفتن فیلم موثر بوده، پیش از این از سوی رییس وقت سازمان سینمایی نیز با انتقاد مواجه شده بود.

حجت ...ا ایوبی اوایل تابستان سال ۳9 در این باره گفته بود: «ما با آقای عیاری سه جلسه مفصل داشتیم و تأکید کرده ایم که هر تصمیمی شورای پروانه نمایش بگیرند، حق خودم نمی دانم که نظر آنها را وتو کنم، اما در دیدارهایمان با ایشان به عنوان یک جامعه شناس کوچک گفتم که با صحنه بسیار خشن فیلم «خانه پدری» مشکل دارم و قرار نبود که باب خشونت را در سینما باز کنیم». پیش از او جواد شمقدری رییس اسبق سازمان سینمایی نیز دستور به حذف این سکانس داده بود.

سکانس مذکور «خانه پدری» که از نظر عیاری حذف آن «ویرانگر خواهد بود و هستی فیلم را از بین می برد»، در ابتدای فیلم قرار دارد و مربوط به قتل فجیع دختری توسط پدر و برادرش است.

در تصمیم گیری جدید درباره این فیلم و با توجه به صحبت اخیر داروغه زاده مشخص نیست که فصل مذکور از فیلم حذف شده و یا درج عنوان «محدودیت سنی»، آن را از خطر حذف مصون داشته.

یک فیلمساز در گفت و گو با بانی فیلم:

فیلم من در هنر و تجربه نخواهد بود در این میان بانی فیلم در تماس با یکی از فیلمسازانی که فیلمش در لیست رفع توقیفی ها قرار دارد، احتمال اکران آن را در گروه هنر و تجربه رد کرد. این کارگردان با ذکر اینکه عالقه ای ندارد با توجه به حساسیت موضوع نامش ذکر شود، گفت: «اصالحیه های وارد شده به فیلم را اعمال کرده ایم، البته ترجیح می دهم درباره جزئیات آن حرفی نزنم که دوباره مشکل ساز شود. ضمن اینکه قطعا این فیلم در گروه هنر و تجربه نخواهد بود و اکران گسترده خواهد داشت».

شورجه:

امیدواریم اصالحات انجام شده باشد جمال شورجه یکی از اعضای شورای صدور پروانه ساخت هم در این باره صحبت هایی شنیدنی را مطرح کرده است: او به فارس گفت: «مسوولین محترم وزارت ارشاد از رفع توقیف 5 فیلم صحبت کردند به هرجهت این فیلمها تغییر در ساختار داشتند یا حذفیات و اصالحاتی داشتند و برخی از آنها مجدداً صداگذاری و صدابرداری داشتند. صاحبان آثار قاعدتا سعی کردند مواردی که اشکاالتی داشت رفع کنند که احتمال زیاد می دهم این اشکاالت رفع شده است. وی ادامه داد: شورای نه نفره که شکل گرفت و من نمی دانم چه کسانی عضو آن هستند این مسایل را که موجب توقیف فیلم شده است مرتفع کردند و این فیلم ها حتما با اصالحاتی روی پرده میآیند. در جریان هستم اصالحات انجام شده و ظاهرا به تعبیر دوستان شورای رفع توقیف صاحبان آثار توانستند اعضای نه نفره را قانع کنند البته که بعد از رفع مشکالت من فیلم ها را ندیدم اما امیدواریم مشکالت مرتفع شده باشد. عضو شورای پروانه ساخت درباره علت توقیف برخی از فیلمها گفت: علت توقیف این فیلم ها را می توانم درک کنم زیرا فیلم مشکالتی داشتند و من به شخصه جلسات مختلفی با فیلمسازان داشتم تا اشکاالت مرتفع شود بعضا مسایلی در فیلم ها وجود داشت که خودم هم با آن مسئله داشتم که امیدوارم رفع شده باشد. وی در پاسخ به این سوال که مرور زمان باعث رفع توقیف شده است یا خیر گفت: اشکاالت وارده شده به این فیلم های که مطرح شده است شامل حال مرور زمان نمیشود. به طور نمونه در یک اثر خشونت در فیلم وجود دارد که به مباحث دینی و اسالمی و عرق مشروع دینی خدشه وارد میکند. بحث کشتن دختر به دلیل رابطه ای که با پسری داشته و دفن آن در خانه، چهره اسالم را جریحه دار می کند یا مطرح کردن فتنه 88 در یک فیلم و انگشت گذاشتن روی برخی از مسایل از این دست شامل مرور زمان می شود؟ اگر شامل مرور زمان میشد که چرا سران فتنه در حصر خانگی هستند و آزاد نشدند در شرایطی که شورای امنیت ملی که رئیس دولت هم در آن عضو است و عزیزان دیگری که در دولت استقرار دارند و به لحاظ جناحی تمایل به حصریون دارند راضی به رفع حصر نیستند. شورجه ادامه داد: مرور زمان نمی تواند دلیل محکمی برای رفع توقیف باشد اما به طور مثال وقتی شخصیتی در یک اثر، دیالوگی مربوط به فتنه دارد، به راحتی میتوان دیالوگ را اصالح یا حذف کرد. امیدواریم اتفاق افتاده باشد.

کارگردان فیلم «دایره سرخ» در ادامه گفت: بعد از گذشت سه دهه از انقالب امیدواریم دیگر شاهد تولید آثار توقیفی نباشیم. زیرا تهیه کنندگان و فیلمسازان به این بلوغ فکری که خطوط قرمز را شناخته باشند و آنها را رعایت کنند، رسیدهاند مگر این که عامدانه و عالمانه قصد تقابل با نظام تقابل داشته باشند که عاقالنه نیست با سرمایه های خصوصی این کار را بکنند. در خصوص سرمایه دولت هم باید نظارت کافی صورت گیرد که مشکلی برای آثار پیش نیاید که بعد با وصله و پینه برای نظام هزینه بتراشیم که در رسانههای بیگانه صحبت از سانسور در سینما کنند. به هرجهت امیدوارم این فیلم ها که مجددا امکان نمایش پیدا کرده اند طوری آماده شده باشند که قابل هضم برای مخاطب باشد و اشکاالت رفع شده باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.