بیتا فرهی درباره صحنه سیلی خوردن در «هامون»

Bani Film - - سینمـا -

اینکه میگویند بعد از صحنه سیلی خوردن در فیلم «هامون» لوکیشن را ترک کردم،نه... کار را ترک نکردم. آقای مهرجویی ابتدا گفتند که آقای شکیبایی در صحنه زیر گوش ات می زند.بعد آمدند و گفتند این کار به دلیل اینکه خطرناک است انجام نمی دهد. در واقع با مرحوم شکیبایی توافق کرده بودند که بزنند اما به من نگفتند تا صحنه طبیعی جلوه کند. در واکنش به آن سیلی جا خورده بودم. قرار بود سیلی را نزند. به خاطر همین شوک من کات شده است. بی درنگ دهانم را که ورم کرده بود گرفتم.مرحوم شکیبایی دستان سنگینی داشت. یادم هست در صحنه پشت بام که مهشید ملحفه ها را پهن می کند، به طرز وحشتناکی از ایشان کتک خوردم تا جایی که همسایه ها از صدای جیغ من از خانه ها بیرون آمده بودند. بعد از این صحنه بود که به داریوش مهرجویی گفتم خسرو شکیبایی به قصد کشتن می زند.به شکیبایی هم گفتم که خیلی هم ناراحت می شد، اما به هر حال فیلم برداری بود و باید صحنه درست و طبیعی گرفته می شد.او برای اینکار بسیار ناراحت شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.