فرامرز قریبیان درباره ساخت اولین فیلمش

Bani Film - - سینمـا -

«جدال در تاسوکی» را که می خواستم بسازم قرار بود نقش یک را خودم بازی کنم اما اجازه بازی ندادند! برای نقش دیگر جمشید هاشم پور را می خواستم که او هم ممنوع الکار بود.این سنگ اندازی ها باعث شد بازیگرانی که می خواستم نصیب مان نشود. از آن طرف نزدیک عید بود و خیلی از بازیگران گرفتار مسافرت. مشکل بعدی مان ضیق وقت بود و کمبود بودجه. تا در منطقه زاهدان لوکیشن را پیدا کنیم خوردیم به اسفند ماه. گفتند شما در این منطقه تا 15 اردیبشهت بیشتر نمی توانید کار کنید چون بادهای فصلی اجازه کار نمی دهد. دقیقا هم 15 اردیبهشت وزش باد شروع شد. خالصه فیلم اولم با عجله و کلی دردسر و مشکالت عجیب و غریب ساخته شد . جدال در تاسوکی قرار نبود این گونه باشد و به خاطرمشکالتی که اشاره کرده آن طور که مد نظرم بود نشد. با این حال هدف من این بود که دست بزنم به کارگردانی تا دیگر گیر ندهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.