مراسم آیین دیدار «اصطکاک»، فردا

Bani Film - - سینمـا -

مراسم آیین دیدار مستند «اصطکاک» ساخته امیر فرض الهی دوشنبه 27 شهریور در موزه سینما برگزار میشود.

به گزارش سایت هنر و تجربه، این مراسم از ساعت 20:۳0 با حضور جمعی از سینماگران و اهالی رسانه در موزه سینما آغاز میشود. مستند «اصطکاک» روایتی از رابطه مردم و سینما است. در این مستند با هنرمندان و منتقدان و کارشناسانی چون محمد بلوری ، ناصر ملک مطیعی ، فخرالدین انوار ، علیرضا زرین دست ، علی معلم ، جواد طوسی ، غالمرضا رمضانی ، سعید عقیقی ، رضا درستکار ، سعید مطلبی ، رضا مقصودی ، محمد علی الستی ، پرویز اجاللی ، اعظم راود راد ، پوران درخشنده ، حمید نعمت اله ، هادی مقدم دوست ...و در این ارتباط صحبت شدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.