معرفی داوران بخش عکس بیطار

Bani Film - - سینمـا -

اسامی هیات داوران بخش عکس نخستین جشنواره تخصصی بیطار اعالم شدند. به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم و عکس بیطار، «علیرضا کریمی صارمی، ساعد نیکذات، حسن غفاری، دکتر محسن مشکوه و مهندس حمید گردان» هیات داوری بخش عکس جشنواره بیطار خواهند بود و داوری آثار رسیده به دبیرخانه این رویداد را بزودی آغاز خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.