«طوفان» مکزیک در اسکار 2018

Bani Film - - سینمـا -

سینمای مکزیک امسال با یک مستند در شاخه بهترین فیلم خارجی جوایز سینمایی اسکار حاضر، خواهد بود.

به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر، «طوفان» ساخته «تاتیانا هوزو» که امسال به عنوان نماینده سینمای مکزیک در جوایز اسکار ۸۱۰۲ انتخاب شده است، مستندی «بیپروا» درباره قاچاق انسان و داستان دو زن است که از عواقب سهمناک این پدیده در مکزیک رنج بردهاند.

آکادمی فیلم مکزیک همچنین اعالم کرد که مستند «طوفان» به عنوان نماینده این کشور در سیودومین دوره جوایز سینمایی «گویا» در کشور اسپانیا نیز انتخاب کرده است.

«تاتیانا هوزو» با ساخت اولین مستند خود با نام «کوچکتیرین مکان» نیز حضور موفقی در جشنوارههای سینمایی داشت، مستندی قدرتمند که درباره تاثیرات جنگ داخلی در السالوادور بر زندگی روستائیان است.

سینمای مکزیک از دهه ۰5۹۱ میالدی تاکنون هشت بار به جمع نامزدهای نهایی شاخه اسکار خارجی راه یافته اما هرگز نتوانسته این جایزه را از به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.