تدابیر امنیتی شدید در مراسم اهدای جوایز امی

Bani Film - - سینمـا -

با توجه به اینکه اخیرا یک حمله تروریستی دیگر در لندن صورت گرفت، ممکن است تدابیر امنیتی جوایز امی شدت بگیرد، اما آنطور که یک مسئول شرکت خصوصی تامین امنیت می گوید، باید به راحتی مهمان ها و هواداران هم توجه کرد.

به گزارش بانی فیلم به نقل از ورایتی، جوایز امی یکشنبه شب هزاران نفر را به مرکز شهر لسآنجلس می کشانند و به این ترتیب چالشهای بسیاری برای نیروهای پلیس و کمپانی های خصوصی امنیتی به وجود می آید که باید تمام تالش شان را برای امن نگه داشتن شرکت کنندگان انجام دهند.

جیسون پورتر که معاون شرکت تامین امنیت معروف پینکرتون است، می گوید کلید برگزاری چنین رخدادهایی حرکت روی مرز ظریفی است که بین تالش های تامین امنیت سفت و سخت و فراهم کردن حسی از راحتی برای شرکت کنندگان است.

او می گوید: «یک چیز که ما همیشه باید آن را در نظر داشته باشیم این است که واقعا روی خلق کردن یک پلتفورم امنیتی تمرکز کنیم که نه فقط امن است، بلکه خوش آمدگو هم هست، چون این یک رخداد عمومی است که با آغوش باز به جمعیت زیادی خوش آمد میگوید. آدم می خواهد در چنین رخدادی نه فقط به استعدادهای حاضر، بلکه به جمعیت هوادارانی که آنجا حاضر می شوند رویی خوش نشان دهد.»

پورتر همچنین گفت مامورهایی که در رخداد حاضر هستند با استفاده از اطالعاتی عمل می کنند که توسط این سازمان جمع آوری می شود. «ما یک گروه اطالعاتی داریم که به طور مداوم نه فقط اطالعات به دست آمده از رسانههای اجتماعی را جمع آوری و بازبینی می کند، بلکه هرگونه اطالعاتی را زیر نظر دارد که ممکن است به وضعیتی مثل آن مرتبط باشد. بعد از آن، منتقل کردن این اطالعات به صورت زنده به مامورانی که مسئولیت تامین امنیت را در این رخدادهای بزرگ بر عهده دارند، یکی از اساسی ترین ابزاری است که ما در اختیار داریم.»

البته هیچ کس نمی تواند برای همه چیز برنامه ریزی کند، اما پورتر روی این نکته تاکید کرد که پینکرتون هرکاری که می تواند را بکند تا برای اتفاقهای غیرمنتظره آماده باشد. او می گوید: «بخشی از شغل ما این است که از خودمان در تمام رخدادهای بزرگ بپرسیم اگر فالن اتفاق افتاد باید چه کار کنیم؟ ما از نظر کلی به این نگاه می کنیم که نقاط آسیب پذیر کجاها هستند و تا جایی که ممکن است سعی می کنیم در گسترهای بزرگ تخمین بزنیم که خطرها کجا هستند. بعد روی امکان به وقوع پیوستن این خطرها تمرکز می کنیم و بعد ضربه احتمالی این خطر یا حمله را از نظر تجاری میسنجیم. بنابراین وقتی که آدم این تخمینهای اولیه را به نسبت خطرها و احتمال به وقوع پیوستن آنها و تاثیر بالقوه آن ها می زند، میتواند از آنها استفاده کند و پیشنهادهای قابل قبولی به سازمان دهندگان رخداد بدهد.»

جوایز امی با فاصله کمی پس از آن برگزار میشوند که یک حمله تروریستی در لندن رخ داد. در این حمله، یک دستگاه انفجاری در ایستگاه مترو لندن منفجر شد و تعدادی زخمی به جا گذاشت. در نتیجه این حمله، پلیس لس آنجلس تدابیر امنیتی حول قطارهای مترو، اتوبوس ها و مکان های توریستی را افزایش داد.

در حال حاضر مشخص نیست که دقیقا تاثیر این حادثه تروریستی بر تدابیر امنیتی جوایز امی چقدر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.