اواسط مهر به پاهای بیقرار میپیوندم

Bani Film - - تلویزیون -

بازیگر سریال «خانه سبز» گفت: قرار است از اواسط مهر ماه به این مجموعه تلویزیونی بپیوندم و در خصوص نقشم در این مجموعه می توانم بگویم با کارهای قبلی ام متفاوت است اما به دلیل اینکه قصه پیچیده ای دارد فعال نمی توانم نظر قطعی در مورد ایفای نقشی که دارم بدهم.

مهرانه مهین ترابی بازیگر محبو سینما، تئاتر و تلویزیون در خصوص آخرین فعالیت خود در عرصه بازیگری در گفت و گو با میزان عنوان کرد: در حال حاضر برای حضور در سریال «پاهای بی قرار» به کارگردانی منوچهر هادی خود را آماده می کنم که از رسانه ملی پخش خواهد شد.

وی افزود: قرار است از اواسط مهر ماه به این مجموعه تلویزیونی بپیوندم و در خصوص نقشم در این مجموعه می توانم بگویم با کارهای قبلی ام متفاوت است اما به دلیل اینکه قصه پیچیده ای دارد فعال نمی توانم نظر قطعی در مورد ایفای نقشی که دارم بدهم.

مهین ترابی در خصوص دیگر فعالیت های خود گفت: در این مدت کارهای زیادی به من پیشنهاد شده اما به دلیل این که قرار است در سریال «پاهای بی قرار» بازی کنم و حدودا ۴ تا 5 ماه درگیر این کار خواهم بود، دیگر کار ها را رد کرده ام.

بازیگر سریال «خانه سبز» در خصوص وضعیت این روزهای رسانه ملی افزود: به اعتقاد من تلویزیون در حال حاضر جان گرفته است و تعداد کارها به نسبت گذشته بیشتر شده و البته کیفیت کارها باال رفته است.

مهین ترابی در خصوص روز ملی سینما اظهار کرد: به تمام سینماگران و فعاالن این حوزه تبریک می گویم و به امید روزهای بهتر برای این عزیزان.

بازیگر سریال «همسران» در خصوص حضورش در سینما خاطرنشان کرد: من در کارهای سینمایی زیادی بازی کردم اما به طور کلی هیچ وقت برایم فرقی نکرده که در کدام حوزه کار کنم مهم برایم این بوده که کارم را درست انجام بدهم حاال یا در تئاتر و یا در سینما فرق چندانی برایم نمی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.