تغییر مدیر پخش شبکه یک

مجید هاشمی فرا رفت شریعت پناهی باز هم سرپرست شد!

Bani Film - - تلویزیون -

مدیر پخش شبکه یک تغییر کرد. به گزارش بانی فیلم، مدیر شبکه یک سیما طی حکمی فضل اهلل شریعت پناهی را که پیش از او سرپرست شبکه یک سیما بود به سمت سرپرست پخش شبکه یک منصوب کرد. این در حالی است که گویا چند فرد به عنوان مدیر پخش شبکه یک معرفی شده اند و با مخالفت مدیران باالتر مواجه شده است.

علیرضا برازش مدیر شبکه یک سیما در حکمی فضل اهلل شریعت پناهی را به عنوان سرپرست پخش این شبکه منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شبکه یک، طبق این حکم شریعت پناهی با حفظ سمت مدیرگروه اجتماعی شبکه یک، تا تعیین مدیر جدید، سرپرست پخش شبکه را بر عهده خواهد داشت. برازش همچنین از زحمات و تالش های مجید هاشمی فرا در زمان مدیریت پخش شبکه یک قدردانی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.