هفته دفاع مقدس با «تکه ای از آسمان»در شبکه آموزش

Bani Film - - تلویزیون -

برنامه «تکهای از آسمان» با موضوع ادبیات و هنر دفاع مقدس به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس روی آنتن می رود.

به گزارش مهر با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به نقش هنر در ترویج فضای دفاع مقدس و مانع شدن از تحریف آن در جامعه، برنامه «تکهای از آسمان» در همین راستا به آثاری که در رشتههای سینما، تئاتر، نقاشی، عکاسی، ادبیات، شعر و موسیقی دفاع مقدس ساخته شده است، میپردازد.

این برنامه تالش خواهد کرد تا ناگفتهها و نادیدههای جنگ را به تصویر بکشد. همچنین این برنامه به معرفی جوانان بااستعداد و هنرمند میپردازد که در زمینه خلق آثار هنری دفاع مقدس فعالیت میکنند.

برنامه «تکهای از آسمان» یک مجری کارشناس خواهد داشت و در هر قسمت برنامه هنرمندان، کارشناسان و منتقدان حوزه فرهنگ به عنوان مهمان حضور دارند که به بررسی و آسیب شناسی وضعیت کنونی و گذشته رشتههای مختلف هنری می پردازند که در زمینه خلق اثر دفاع مقدس فعالیت میکنند.

این برنامه در ۲۵ قسمت ۰۶ دقیقهای تولید خواهد شد که از یکم تا هفتم مهر ماه به مناسبت هفته مقدس به شکل زنده روی آنتن شبکه آموزش میرود و بعد از هفته دفاع مقدس نیز این برنامه، دو شب در هفته به شکل تولیدی پخش خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.