بازخوانی نخستین رمان دفاع مقدس در «کتاب

Bani Film - - تلویزیون -

برنامه کتاب شب رادیو تهران در آستانه سالگرد آغاز جنگ تحمیلی، طی هفت شب با روایت رمان «نخلهای بی سر» اثر قاسمعلی فراست به استقبال هفته دفاع مقدس میرود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رمان «نخلهای بی سر» را محمدباقر رضایی تنظیم رادیویی کرده است و بهروز رضوی آن را تا جمعه ۱۳ شهریور برای مخاطبان روایت میکند.

نخلهای بی سر، نخستین رمان جنگ محسوب میشود که نویسنده اش آن را در سن ۳۲ سالگی نوشته و سال ۷۶۳۱ در انتشارات امیرکبیر به چاپ رسانده است.

رضایی درباره علت انتخاب این اثر گفت: «نخلهای بی سر» هنوز هم در میان معدود رمان هایی که درباره جنگ تحمیلی نوشته شده، یکی از صادقترین آن هاست، چون نویسنده اش به آن چه که گفته و نوشته معتقد بوده است و از رهگذر همین اعتقاد، رمانی مستند از وقایع جنگ و مسائل حاشیهای آن به وجود آورده است که میتواند در بخشی از ادبیات دفاع مقدس، جایگاهی به خود اختصاص دهد. به طور مثال در همین سبک رمان مستند، که البته انتقاداتی را در این زمینه میتوان مطرح کرد، اما به هر حال جنبههای تاریخی و محتوایی اثر اجازه قرار گرفتن در این جایگاه را به آن میدهد.

برنامه کتاب شب، تولید گروه اخالق و زندگی شهروندی رادیو تهران است که هر شب ساعت ۳۲ و ۰۳ دقیقه پخش میشود و تهیه کننده اش رضا قربانی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.