«ژن خوک» همچنان در حال نگارش

Bani Film - - تلویزیون -

چندی پیش خبری مبنی بر ساخت احتمالی فیلم سینمایی «ژن خوک» شنیده شد؛ اثری که فیلمنامه آن توسط احمدکاوری و سعید سهیلی بطور مشترک در دست نگارش قرار گرفته است.

احمد کاوری در گفتوگو با آنا درباره این پروژه سینمایی عنوان کرد: فعال مشغول نوشتن فیلمنامه این اثر هستیم که بصورت مشترک با سعید سهیلی درحال انجام است. اما در آینده نزدیک ممکن است خود من و شاید هم آقای سهیلی، این فیلم را جلوی دوربین ببرد.

وی با بیان اینکه تهیهکنندگی این پروژه برعهده سهیلی خواهد بود، ادامه داد: نوشتن سیناپس آن تمام شده و فعال با همدیگر، فیلمنامه را مینویسیم تا ببینم کداممان آن را جلوی دوربین ببریم.

کاوری درباره این همکاری مشترک نیز یادآور شد: سالهای سال است که من و سعید با هم کار میکنیم. حتی من به عنوان بازیگر در چندین تئاتر که او در سالهای دهه شصت روی صحنه میبرد، بازی کردهام و این آشنایی از همان دوران ادامه دارد.

کارگردان فیلم «خودزنی»، با اشاره به اینکه «ژن خوک» فیلمی اجتماعی-کمدی است، گفت: محتوای آن ممکن است به حواشی اخیر درمورد ادعای برخی راجع به ژن خوب و بد، ربط داشته باشد. باالخره شرایطی است که برخی پیش آوردند و ادعایی را مطرح کردهاند.

کارگردان فیلم «نفوذی» تأکید داشت: فیلمنامه در عین اینکه شاید کمدی باشد، برحسب مسائل روز، اجتماعی نیز خواهد بود. قصد داریم در اسرع وقت آن را بنویسیم و بسازیم. گرچه همه چیز بستگی به شرایط دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.