سودای سیمرغ فجر 36 حداکثر برای 22 فیلم

فراخوان سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر با تغییراتی نسبت به دوره های پیشین منتشر شد

Bani Film - - صفحه اول -

گروه سینمای ایران: فراخوان سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر روز گذشته در بحبوحه بازتاب های افشای جنجالی رقم واقعی بودجه های دو جشنواره اخیر فجر در حالی اعالم شد که شاید یکی از مهمترین تغییرات آن کاهش شمار فیلم های بخش مسابقه از ۳۳ به ۲۲ اثر باشد.

به گزارش بانی فیلم، در شرایطی که در بخش مقررات و فراخوان سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در سال ۵۹، ذکر شده بود هیأت انتخاب وقت جشنواره از میان آثار بخش چشم انداز سینمای ایران (سال ۶۹۳۱) تعداد ۲۲ تا ۲۳ اثر (فیلم های سینمایی بلند، فیلم های اول، هنر و تجربه و انیمیشن) را برای حضور در بخش مسابقه انتخاب می کند، امسال صراحتا اعالم شده تنها ۲۲ اثر برای سودای سیمرغ انتخاب خواهند شد. تعیین سیمرغی ویژه برای «هنر و تجربه»، تفکیک سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه میدانی از جلوه های بصری، تغییر عنوان «سیمرغ بلوربین بهترین عکس فیلم» به «مسابقه تبلیغات سینمای ایران»، تغییر عنوان «سیمرغ بلورین بهترین جایزه ویژه استعداد درخشان» به «سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول»، تعیین حداکثر ۰۱ فیلم برای بخش کوتاه با شرط مدت زمان کمتر از ۵۱ دقیقه برای بخش بهترین فیلم کوتاه از جمله تغییرات منظور شده در این دوره از جشنواره هستند.

این فراخوان که امکان ثبت نام بر روی سایت جشنواره از اول آبان ماه فراهم خواهد بود از سوی روابط عمومی سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر، به شرح ذیل منتشر شد. با استعانت از درگاه ایزد متعال، سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر با هدف معرفی و تقدیر از آثار برگزیده یک سال تالش سینمای ایران و اعتالی تولیدات ملی و حمایت از آثار برتر، همزمان با جشنهای سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران از تاریخ ۲۱ تا ۲۲ بهمن ماه ۶۹۳۱ در بخشهای زیر برگزار میشود.

۱- سودای سیمرغ

آثار بلند سینمایی که تا بهمن ماه ۶۹۳۱ در داخل و خارج از کشور به نمایش درنیامدهاند میتوانند متقاضی شرکت در این بخش باشند. آثاری که در دورههای قبل توسط هیأت انتخاب بازبینی شده باشند نمیتوانند متقاضی شرکت در این دوره باشند.

هیأت انتخاب جشنواره که توسط دبیر جشنواره انتخاب میشود از میان آثار متقاضی حداکثر ۲۲ فیلم را که از کیفیت برتری برخوردار باشند برای نمایش و داوری انتخاب خواهند کرد. همچنین به منظور استمرار سیاستهای تشویقی در تولید آثار سینمایی مستند، حداکثر ۲ فیلم سینمایی مستند که با هدف نمایش در سینمای کشور ساخته شده باشند و متقاضی حضور هستند انتخاب و داوری خواهند شد.

استثنائا حضور در جشنواره سینمای حقیقت مانع از انتخاب این دو فیلم نخواهد بود.

هیأت داوری جشنواره متشکل از سینماگران و صاحبنظران فرهنگی هنری، از میان آثار این بخش، جوایز زیر را اهداء خواهند کرد. سیمرغ زرین بهترین فیلم با نگاه ملی سیمرغ بلورین بهترین فیلم سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد سیمرغ بلورین بهترین بازیگِر نقِش مکمِل زن سیمرغ بلورین بهترین بازیگِر نقِش مکمِل مرد سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری سیمرغ بلورین بهترین تدوین سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن سیمرغ بلورین بهترین صدا سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه و لباس سیمرغ بلورین بهترین چهرهپردازی سیمرغ بلورین بهترین جلوههای ویژه میدانی سیمرغ بلورین بهترین جلوههای بصری سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیأت داوران سیمرغ بلورین بهترین فیلم هنر و تجربه سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول سیمرغ بلورین فیلم برگزیده تماشاگران این جایزه از طریق مراجعه به آرای تماشاگران، به محبوبترین فیلم تعلق خواهد گرفت.

هیأت داوران از میان نامزدهای بهترین فیلمهای کوتاه داستانی جشنواره فیلم کوتاه تهران و جشن مستقل فیلمهای کوتاه خانه سینما (حداکثر ۰۱ فیلم) که مدت زمان هر فیلم کمتر از ۵۱ دقیقه باشد یک فیلم را به عنوان فیلم برگزیده انتخاب و سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه را به کارگردان آن فیلم اهداء خواهند کرد.

۲- مسابقه تبلیغات سینمای ایران

این بخش با هدف تشویق، تقویت و بکارگیری روشهای خالقانه و مؤثر در عرصه بازاریابی و پخش آثار سینمایی و جذب حداکثری مخاطبین برگزار میشود.

آئیننامه، ضوابط و شرایط شرکت در این بخش که به آثار سینمایی نمایش داده شده اختصاص دارد جداگانه اطالعرسانی خواهد شد. مقررات عمومی

تهیه کنندگان حقیقی و حقوقی میتوانند هر تعداد فیلمی را که مایل باشند به دبیرخانه جشنواره ارائه دهند. آثارسینمایی با مدت زمان کمتر از ۵۷ دقیقه پذیرفته نمی شوند. تهیه کنندگان حقیقی و حقوقی می بایست فرم درخواست شرکت در جشنواره را تکمیل کرده، حداکثر تا روز سه شنبه آخر آبانماه ۶۹۳۱ به همراه نسخه بازبینی هیات انتخاب به صورت DCP یا ،DVD عکسهایصحنه و عکس کارگردان بر روی CD و تیزر سه دقیقهای به دبیرخانه تحویل دهند. این امر به منزله قبول کامل مقررات و سایر ضوابط تولید و نمایش فیلم در ایران است.

آخرین زمان تحویل نسخه نهایی فیلم راه یافته به جشنواره روز چهارشنبه ۰۲ دی ۶۹۳۱ است و نسخه استاندارد فنی جهت نمایش بصورت DCP به بخش فنی جشنواره تحویل و همچنین پوستر فیلم روی CD ارائه شود و در صورت ارائه نکردن کپی نهایی فیلم تا تاریخ مقرر، دبیرخانه جشنواره به احترام مخاطبان و خانواده سینما، فیلم را از جشنواره (داوری و نمایش عمومی) خارج میکند. تعیین تاریخ و زمان نمایش فیلمها به عهده دبیرخانه جشنواره است. پس از تحویل نسخه فیلم به دبیرخانه، امکان خارج کردن آن از جشنواره وجود ندارد.

هیات داوران جشنواره، حداقل۴۲ ساعت قبل از مراسم پایانی، نامزدهای دریافت جوایز را معرفی خواهند کرد. هیچ جایزهای در بخش رقابتی به طور همارزش میان دو یا چند اثر تقسیم نمیشود.

همه فیلمهای پذیرفته شده در بخشهای جشنواره، گواهی شرکت دریافت خواهند کرد.

نمایش فیلم ها در جشنواره مطابق با ضوابط و مقررات سازمان سینمایی خواهد بود. داشتن پروانه ساخت سینمایی یا نمایش الزامیست. تفسیر و رفع ابهام از مقررات و اخذ تصمیم نهایی درباره موضوعات پیشبینی نشده به عهده دبیر جشنواره است.

بیانیه رضایت آمیز انجمن فیلم کوتاه ایران

در همین حال انجمن فیلم کوتاه ایران در پی اعالم فراخوان سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر ضمن صدور بیانیه ای از باقی ماندن سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه در این دوره ابراز خرسندی کرد.

در این بیانیه آمده است: «بهترین فیلم کوتاه در جشنواره ملی فیلم فجر ماندگار شد. خوشحالیم که با گفتگوی جمعی و تصمیمی مبتنی بر مطالبات و خواسته های صنفی، فیلم کوتاه رسما در آییننامه و فراخوان جشنواره فیلم فجر قرار گرفت. این حضور نتیجه تالش و خواست فیلمسازان فیلم کوتاه و واقع بینی و درک صحیح مدیرانی است که می دانند فیلم کوتاه بخشی جدانشدنی از سینما و تقویت و حمایت از آن، سرمایه گذاری در همه سینما است. انجمن فیلم کوتاه ایران مراتب قدردانی و سپاس خود را از تصمیم شورای محترم سیاستگذاری جشنواره و به خصوص جناب آقای داروغه زاده دبیر محترم جشنواره فیلم فجر اعالم داشته و مطمئن است این تصمیم درست در آینده نتایج درخشانی برای سینمای ایران خواهد داشت. انجمن فیلم کوتاه همچنین از جناب آقای سیدصادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران نیز ممنون است که در ۲ سال گذشته تالش فراوان و قابل ستایشی برای حضور دوباره فیلم کوتاه در جشنواره فیلم فجر انجام داده و امیدوار است در آینده نیز این همکاری مشترک نتایج مشهود و قابل لمس دیگری برای فیلم و فیلمسازان فیلم کوتاه سینمای ایران ایجاد کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.