اکران و کپی رایت، کلید واژه های مطالبات فیلمسازان کوتاه

سینماگران در آستانه برگزاری جشنواره 34 فیلم کوتاه از کم و کیف این رویداد و حوزه فعالیت خود به بانی فیلم می گویند - بخش نخست

Bani Film - - سینمـا -

گروه سینمای ایران- نسرین بختیاری: «کم گوی و گزیده گوی چون در»؛ شاید این مصرع از شعر نظامی مصداقی برای فیلم کوتاه باشد، چرا که به دلیل ایجاز، تجربه گرایی و محدودیت زمان احتیاج به خالقیت بیشتری دارد. فیلمساز باید در کوتاه ترین زمان ممکن منظور خود را به مخاطب منتقل کند و این کار آسانی نیست. بسیاری از ایده هایی که در فیلم کوتاه به کار برده می برند، مناسب فیلم بلند هستند و فیلمسازان قالب درستی را برای ارتباط با مخاطب انتخاب نکرده اند. به هرحال، فیلم کوتاه محملی برای آزمایش ایده ها و پخته تر کردن آن از راه ارتباط تصویری با مخاطب است. فیلم کوتاه به طور معمول روی سینمای حرفه ای تأثیری مستقیم می گذارد؛ چون از یک سو زمینه را برای فیلمسازی بلند فراهم می کند و از سوی دیگر فیلمساز می تواند خط حرفه ای خود را به همان شیوه ای که در فیلم کوتاه تجربه کرده ادامه دهد. در سال های اخیر که بخش تجربی به فیلمسازی کوتاه اضافه شده است؛ کارگردانان خالقیت بیشتری برای بیان تصویری خود به دست آورده اند و می توانند موضوعاتی که جنبه انتزاعی و ذهنی دارند، با فراغ بال مطرح کنند.

فیلم کوتاه در مقایسه با گذشته در این سال ها جایگاه خود را بین مخاطبان پیدا کرده است و حتی در بخش هایی پیش روتر از فیلم کوتاه بوده است، اما هنوز با مشکل اکران رو به روست. اگرچه گروه هنروتجربه سانس هایی برای این فیلم کوتاه در نظر گرفته است، اما به نظر می رسد تبلیغات، اطالع رسانی و پیگیری عموم مردم برای دیدن این قالب سینمایی چندان برجسته نیست. البته جشنواره فیلم کوتاه که هرسال در پاییز برگزار می شود، محفلی برای شناخت استعدادهای جوان در عرصه های مختلف فراهم می کند، اما سؤال اینجاست این جشنواره در سی و چهار دوره برگزاری خود چه کمکی به رفع مشکالت اقتصادی و اکران فیلم های کوتاه کرده است. پاسخ این سؤال را در گفت و گو با کارشناسان و فیلمسازان کوتاه بررسی می کنیم که در ادامه خواهید خواند:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.