انصراف کارگردان «دریاچه ماهی» از ادامه اکران فیلمش

Bani Film - - سینمـا -

به گزارش بانی فیلم، در این یادداشت آمده:مریم دوستی کارگردان فیلم سینمایی دریاچه ماهی با ژانر دفاع مقدس رسما انصراف خود را از ادامه اکران فیلمش اعالم کرد، این در شرایطی است که کارگردان اشاره به بی عدالتی در اکران دارد و هنوز اکران فیلم به یکماه هم نرسیده است، چرا باید فیلم من با چند سانس پرت و بی ربط شروع به اکران کند و ادامه دهد در صورتیکه فیلمهای نور چشمی ها و باندهای اکران بیش از صدها سانس و بیشمار سالن دارند، فیلم من دقیقا با آغاز بلیت نیم بها اکران شد و سانس های خروس خوان دم صبح، فیلم ارزشی در سینمای ایران فاقد اجر و ارزش است و معیار همه اندیشه ها و ارزش ها گیشه است، خرید بلیت های قالبی برای باال بردن آمار فروش و زیر بار رفتن به هر کج خلقی و کم فهمی برای ماندن.....بسیار متاسفم که سینمای ایران هنوز و همیشه به فرزندان با غیرت و اندیشمند بدهکار می ماند، هیچ شخص و ارگان و نهادی اجازه توهین به اعتقادات ملی و هنری من را ندارد و این اکران آزاد با سانس های پرت و بیهوده و سالن های اندک نوعی توهین به شخصیت و هویت هنری من بود و رسما از ادامه آن انصراف می دهم تا از ادامه توهین جلوگیری کنم؛ باشد که مدیران و مسئولین و سینماداران ذیربط با صفرهاي آمار فروش بتوانند آخرت خود را بخرند ، خریدن عاقبت بسیار گران است...

دریاچه ماهی در آنجایی از تاریخ سینما می ماند که یادآور آن باشد، سینمای ایران شایسته دالل صفتی نیست و نباید مدیون رشادت های شهدا باشیم ، اگر آنها بودند ثروت و جایگاهی به مراتب باالتر و غیر قابل مقایسه تر از دالالن هنر داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.