تعیین زمان رسیدگی به پرونده پزشک کیارستمی

Bani Film - - سینمـا -

پرونده پزشک عباس کیارستمی 15 آبان ماه در شعبه 1044 مجتمع قضایی قدوسی رسیدگی می شود.

به گزارش ایسنا، پرونده مذکور پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی به مجتمع قضایی شهید قدوسی ارسال شد.

قرار است 15 آبان ماه در شعبه 1044 مجمتع شهید قدوسی به این پرونده رسیدگی شود. انتقاد باران کوثری از سخنان رییس نظام پزشکی به دنبال صحبت های ایرج فاضل رییس سازمان نظام پزشکی مبنی بر اینکه «در پرونده پزشکی عباسی کیارستمی از کاه کوه ساختند» باران کوثری در اینستاگرام خود مطلبی را منتشر کرد.

به گزارش عصر ایران، باران کوثری نوشت: کاه و کوه حکایت امثال شما و جایگاهتان است نه از دست رفتن جان پرمایه جواهری چون کیارستمی... اگر ما بر سر جان از دست رفته عزیزمان نجابت نمیکردیم و کوه میساختیم، امروز شما با ادب و احترام بیشتری حرف میزدید. کوه ندیدهاید جناب دکتر. کوه، عزیز از دست رفته ما بود که شما فرصت شناختنش را نداشتهاید، وگرنه تماشای یک صحنه از شعر فیلمهایش کافی بود تا ادبیات شما را تغییر دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.