موفقیت مستند «به کجا می رویم؟» در چین

Bani Film - - سینمـا -

یک فیلم مستند ایرانی در یکی از جشنوارههای فیلم کشور چین برگزیده شد و جایزه گرفت.

به گزارش مهر، فیلم مستند «به کجا می رویم؟» که نویسنده و کارگردان آن رضا مجلسی است، جایزه نقره بخش فیلم های کوتاه جشنواره مقابله با تغییرات اقلیمی چین )HCCFF( را دریافت کرد. جایزه نقره این جشنواره به مبلغ 8 هزار رنمینبی چین 1۲00( دالر) پس از کسر مالیات به این فیلم اهدا می شود. این فستیوال نخستین جشنواره سینمایی است که با تمرکز بر تغییرات آب و هوایی در چین راه اندازی شده است. همچنین این فیلم به بخش مسابقه جشنواره مستند ساردینیا (زندگی پس از نفت) ایتالیا که از ۲۲ تا 4۲ سپتامبر برگزار می شود، نیز راه یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.