مشایخی از بیمارستان مرخص شد

Bani Film - - سینمـا -

همسر جمشید مشایخی گفت: خوشبختانه حال این هنرمند کشورمان خوب است و روز گذشته از بیمارستان مرخص شده است.

گیتی رئوفی همسر جمشید مشایخی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکشنبه گذشته جمشید مشایخی از بیمارستان مرخص شد. وی افزود: الحمدهلل حال عمومیاش خوب است و هفته آینده روند درمانی ایشان دوباره پیگیری میشود. مشایخی هنرمند پیشکسوت سینما، تلویزیون و تئاتر، اواخر شهریور ماه به دلیل مشکالت گوارشی در بیمارستان بستری شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.