پاییز با فیلمهای سینما تک موزه هنرهای معاصر

Bani Film - - سینمـا -

بخش دوم نمایش فیلم در فصل پاییز سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران از 19 مهر آغاز می شود.

به گزارش رسیده، بخش دوم نمایش فیلم در فصل پاییز سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران از چهارشنبه ۹۱ مهر ساعت ۰۳:۶۱ با نمایش فیلم «اواخر بهار» به کارگردانی یاساجیرو ازو با همکاری ماهنامه سینمایی ۴۲ و مجید اسالمی آغاز می شود. در ادامه برنامه نمایش فیلم در سالن سینما تک و در بخش دوم برنامه پاییز، ۲۱ فیلم مینیمالیستی از ۴ چهره شاخص سینما؛ یاساجیرو ازو، کلر دنی، آکی کوریسماکی و کلی ریکارد به انتخاب مجید اسالمی، منتقد، مترجم و مدرس سینما به نمایش در می آید.

چهارشنبه ۹۱ مهر ماه ساعت ۰۳:۶۱ فیلم «اواخر بهار» ساخته یاساجیرو ازو نخستین برنامه از مجموعه «مینیمالیسم در سینما» به نمایش در می آید. بعد از نمایش فیلم، جلسه نقد و بررسی با حضور مجید اسالمی در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصرتهران برگزار خواهد شد.

در بخش «مینیمالیسم در سینما» چهار نشست تخصصی از دریچه مینیمالیسم به نقد و بررسی آثار فیلمسازهای یادشده می پردازد. این نشست های تخصصی با حضور مجید اسالمی و با همکاری ماهنامه سینمایی ۴۲ برگزار می شود. در بخش دوم فصل پاییز سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران فیلم های «اواخر بهار»، «خواهران مونه کاتا»، «اوایل تابستان» و «طعم چای سبز روی برنج»، از یاساجیرو ازو، فیلم های «کارخوب»، «سی و پنج پیک رام» و «ماده سفید» از کلر دنی، فیلم های«مرد بدون گذشته» و «نور در گرگ و میش» از آکی کوریسماکی و فیلم های «میان بر میک»، «حرکات شبانه» و «برخی زن ها» از کلی ریکارد به نمایش در می آید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.