نمایش فیلم «کوه» در اردبیل

Bani Film - - سینمـا -

سینما انقالب اردبیل با نمایش «کوه» آخرین ساخته امیر نادری به سینماهای نمایشدهنده فیلمهای گروه هنروتجربه میپیوندد.

به گزارش رسیده، سینما انقالب اردبیل طی نشستی با حضور رضا درمیشیان،امیرحسین علمالهدی و سحرعصرآزاد روز چهارشنبه ۹۱ مهرماه ساعت ۸۱ به سینماهای نمایش دهنده فیلمهای هنروتجربه میپیوندد. این سینما با اکران فیلم «کوه» آخرین ساخته امیرنادری همراهی خود را با فیلمهای گروه هنروتجربه آغاز میکند.از این پس فیلمهای این گروه هر چهارشنبه در سانس ۸۱ در این سینما به نمایش در میآیند.

عالوه بر سینماهای هنروتجربه در تهران، پردیس هویزه (مشهد)، سوره (اصفهان)، پردیس گلستان (شیراز)، هنر و تجربه بابل، تماشاخانه پارس (کرمان)، شهر فیروزه (نیشابور)، مهر (آبادان)، عمیق (بجنورد)، بهمن (سنندج)، فلسطین (همدان)، شقایق (نوشهر)، خاتم االنبیاء (رشت) و تاالر آیه (قم) جزو سالنهای سینمایی نمایش دهنده فیلمهای هنروتجربه در شهرهای مختلف هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.