«تنها میان طالبان» در اسپانیا جایزه گرفت

Bani Film - - سینمـا -

مستند «تنها میان طالبان» ساخته محسن اسالمزاده برنده بخش مستند جشنواره ماربالی اسپانیا شد.

به گزارش رسیده،مستند «تنها میان طالبان» ساخته محسن اسالمزاده برنده بهترین فیلم بخش مستند دوازدهمین دوره جشنواره ماربالی اسپانیا شد. در بخش مستند دو فیلم دیگر از کشورهای انگلستان و آرژانتین نیز به عنوان کاندیدای دریافت جایزه معرفی شده بودند که درنهایت تندیس بهترین مستند جشنواره در مراسمی که یکشنبه شب گذشته برگزار شد. به کارگردان «تنها میان طالبان» اهدا شد. «تنها میان طالبان» قبل از این، در جشنواره هایی در کشورهای امریکا، روسیه، مصر، ایتالیا و استرالیا حضور داشته که در دو جشنواره آتن امریکا و فیلمهای پلیسی مسکو به عنوان مستند برگزیده انتخاب شد.«تنها میان طالبان» از تولیدات مرکز فرهنگی میثاق است و علیرضا شاهرخی عرضه بینالمللی آن را به عهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.