«احتمال باران اسیدی» در شبکه نمایش خانگی

Bani Film - - سینمـا -

«احتمال باران اسیدی» به کارگردانی بهتاش صناعیها به شبکه نمایش خانگی میآید.

به گزارش رسیده، فیلم سینمایی «احتمال باران اسیدی» نخستین فیلم سینمایی بهتاش صناعیها پس از نزدیک به سی حضور جشنوارهای داخلی و خارجی از روز سه شنبه ۸۱ مهرماه در شبکه نمایش خانگی توزیع میشود. نسخه دی وی دی این فیلم از روز سه شنبه در فروشگاههای عرضه محصوالت فرهنگی و سوپرمارکت های معتبر قابل دسترسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.