ژان راشفورد، بازیگر شهیر فرانسوی در ۷۸ سالگی درگذشت

Bani Film - - سینمـا -

ژان راشفورد مشهور به «دنکیشوت کامل» پس از پنج دهه فعالیت در حوزه بازیگری در 87 سالگی درگذشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، در کارنامه این بازیگر فرانسوی نام بیش از 100 فیلم دیده میشود. اولین فیلم مهم او در نماینده جایزه نخل طالیی کن، آتشهای دل در کنار آنی ژیراردو در 1972 است که پس از تحصیل در رشته تئاتر در مرکز هنرهای دراماتیک دال رو بالنش و حضور موفق بر صحنهتئاتر بهدستآورد.اوبا بازی در کمدی «فیلی میتواند بسیار فریبنده باشد» شهرت بیشتری پیدا میکند که در 1977 برایش نامزدی جایزه گلدن گلوب را به ارمغان آورد. راشفورد بازیگری بود که برای بازی در نقش اصلی «مردی که دنکیشوت را کشت» پروژه طویلمدت تری گیلیام انتخاب شد و در نهایت در مواجهه با برخی موانع در سال 1998 به شکست میانجامد. عنوان «دنکیشوت» کامل را تری گیلیام به راشفورد داد و او پس از مشکالت دیسک کمر مجبور به تعویق پروژه گیلیام شد. او سپس در کنار جانی دپ در «گمشده در المانشا»، مستندی درباره تاریخ دردسرساز فیلم حضور پیدا کرد. بازیگری پاریسیراوینسخهفرانسوی شدکهدرمیانکودکان به محبوبیت بسیاری دست پیدا میکند.آثار اخیر او شامل «تعطیالت آقای بین» و انیمیشن علمی-تخیلی «آوریل و جهان خارقالعاده» است. آخرین فیلم این بازیگر نیز کمدی «فلوریدا» بود که در 2015 اکران شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.