فیلم ترسناک

Bani Film - - سینمـا -

بانی فیلم - گروه سینمای جهان: ورسیون تازه فیلم ساینس فیکشنی «بلید رانر» که آن را «تیغ رو» هم می نامند و ادامه ای بر ماجرای فیلمی است که در سال ۲۸۹۱ به نمایش در آمد و با همت ریدلی اسکات ستاره اقبال هریسون فورد را فروزان تر ساخت. این هفته به جز آمریکا و کانادا در قاره های دیگر هم گیشه های پر رونقی داشت و به واقع کوالکی به راه انداخت.

این فیلم در ۳۶ کشور و بازار خارج از منطقه آمریکای شمالی مجموعا پنجاه میلیون و دویست هزار دالر کاسبی کرد و در ۵۲ کشور از این تعداد کشور صدرنشین جدول پر فروش ها شد. آغاز اکران این فیلم در بریتانیا هشت میلیون و سیصد هزار دالری بود و این برابر با پولی است که «بین ستاره ای» فیلم فضایی سال ۴۱۰۲ کریستوفر نوالن در هفته نخست پخش اش در این کشور بدست آورد. «بلید رانر ۹۴۰۲» در استرالیا نیز شروعی سه میلیون و ششصد هزار دالری داشت و روزهای اول نمایش اش در روسیه را با سودسازی چهار میلیون و نهصد هزار دالری همراه ساخت. این فیلم بازارهای مساعدی در کشورهای فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و برزیل هم داشت و از جمعه این هفته در کره جنوبی به نمایش در می آید و تاریخ آغاز پخش اش در ژاپن و چین هم به ترتیب ۸ آبان و ۰۲ آبان است و اینها مقاصدی هستند که فروش بالقوه خوبی را برای نسخه تازه «تیغ رو» نوید می دهند و اصوال با اینگونه فیلم ها خوب برخورد می کنند. اهمیت توفیق های وسیع بلید رانر در این هفته در این نکته نهفته است که تقریباً در تمامی کشورهای محل نمایش اش یک موج آشکار از تحرک و استقبال را موجب شد که شاید از نوستالژی گذشته و این نکته برخیزد که فیلم کالسیک ریدلی اسکات که روتگر هائر و شون بین نیز در آن شرکت داشتند سرانجام و بعد از سالها و دهه ها به گونه ای بازآفرینی شده و اگر هم سال وقوع اتفاقات تازه ۹۴۰۲ تلقی شود، آدم ها و تحوالت و رویدادها فرق ریشه ای و بنیادینی با آنچه در فیلم نخست دیده بودیم، ندارند.

جادوی استیفن کینگ

فروش فزاینده و ریتم سودسازی که یک کار ترسناک براساس نوشته های جادویی استیفن کینگ مشهور است، در هفته ها و روزهای اخیر چنان استمرار یافته و الینقطع بوده که این هفته سرانجام از مرز ۰۰۶ میلیون دالر هم عبور کرد و ششصد و سه میلیون و هفتصد هزار دالری شد. نوزده میلیون و هشتصد هزار دالری که این فیلم طی این هفته در قاره های اروپا، آسیا، آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه فروش کرد مجموع پولسازی آن در مناطقی به جز آمریکای شمالی را به ۸۹۲ میلیون دالر و با احتساب آمارش در آمریکا و کانادا به رقم باالی ۰۰۶ میلیون دالر و به عددی رساند که پیشتر از آن یاد کردیم. که کاراکتر اول آن یک دلقک قاتل و طیف اتفاقات و شکل و روال معرفی و بسط کاراکترها در آن چشمگیر است، تاکید تازه و مجددی بر این موضوع است که آن دسته از فیلم های ژانر هارور (وحشت) که بر پایه ترس های ولو موهوم و غیرواقعی مردم و با خلق کاراکترهای ویژه ساخته می شوند، معموال بسیار بیشتر از هزینه تولیدشان پولسازی می کنند و نماد و مظهر اقتصاد موفق سینمایی به حساب می آیند و نیز با بودجه غیرچشمگیر ۵۳ میلیون دالری اش جدیدترین مصداق آن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.