انتقادات و مطالبات نمایندگان مردم تهران از سازمان صداوسیما

Bani Film - - تلویزیون -

در نشست مشترک جمعی از نمایندگان مردم تهران در مجلس با تعدادی از مدیران سازمان صداوسیما و شبکه رادیویی و تلویزیونی استان تهران، صادقی، مافی، سلحشوری، شیخ و علیجانی و ذوالقدر به ایراد سخنرانی پرداخته و نسبت به آنچه عملکرد ضعیف سازمان صداو سیما و به ویژه مدیران این سازمان در شبکههای رادیویی و تلویزیونی استان تهران در رابطه با نمایندگان تهران خواندند انتقاد کردند.

به گزارش ایسنا، محمود صادقی در این نشست گفت: طبق قانون اساسی در صداوسیما آزادی بیان و نشر اخبار با رعایت موازین اسالمی و مصالح کشور باید انجام شود و اولین رسالت سازمان اجرای قانون اساسی است. بنابراین سازمان صداوسیما باید مهد آزادی بیان و نشرافکار با رعایت موزاین اسالمی و مصالح کشور باشد.

نماینده مردم تهران ابراز تاسف کرد: رویکرد مدیران سازمان رویکردی حذفی و جناحی است و اگر آمادگی داشته باشید می توانیم به صورت مصداقی موارد را به شما گوشزد کنیم. این عضو مجمع نمایندگان تهران مدعی شد: مقصر تماشای برنامه های بی بی سی از سوی مردم مدیران سازمان صداوسیما هستند که با برنامه سازیهای یک سویه موجب رجوع مردم به این شبکه می شوند. به صراحت می گویم روز به روز عرصه آزادی بیان در صداوسیما محدودتر شده و رفتار این سازمان جناحی تر شده است. حتی در شاتهای تلویزیونی که از مجلس در صداوسیما نشان داده می شود، کامال جهت دار بودن برنامه سازان این سازمان مشخص است.

وی ادامه داد: شبکه ۵ نیز طی یک سال و نیم فعالیت مجلس هیچ تالشی برای تعامل با نمایندگان تهران و بازتاب نظرات، دیدگاهها و عملکرد آنها نداشته است. البته اخیرا نشست شورای شهر به صورت مستقیم از این شبکه پخش می شود که برای من جای تعجب دارد.

صادقی با اشاره به افتتاح دفاتر چهارگانه نمایندگان تهران در شهرهای اطراف کالنشهر تهران گفت: مجمع نمایندگان تهران چهار دفتر در اسالمشهر، شهر ری، پردیس و شمیرانات افتتاح کرده است که طی ادوار مجلس چنین اتفاقی نادر است. صدا و سیما می تواند با این دفاتر ارتباط گرفته و مسائل مردم را انعکاس دهد.

وی با انتقاد از توسعه کمی شبکههای داخلی و خارجی صداوسیما گفت: طبق اعالم مدیران، سازمان 6۵1 شبکه داخلی و خارجی دارد که نیازمند بودجه، مدیریت و لجستیک کالن است. یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب است. متاسفانه کمیت گرایی در صداوسیما وجود دارد. در این سازمان آنقدر که به کمیت توجه می شود به کیفیت اهمیتی داده نمی شود.

پروانه مافی نیز گفت: مواد متعددی از قانون اساسی سازمان صداوسیما را متعلق به تمامی ملت ایران اعم از اقوام و اقشار مختلف دانسته و تاکید کرده است که حرکت صداوسیما باید در جهت وحدت و انسجام و الفت هرچه بیشتر مردم و زبان گویا و چشم و گوش حساس ملت باشد. مواد ‪9،8 7،‬ و ۵1 قانون اساسی بر این مسائل تاکید دارند.

وی ادامه داد: طبق ماده 7 این سازمان نباید در حیطه تفکر و سلیقه خاصی باشد. اما متاسفانه افکار عمومی جامعه غیر از این را مشاهده می کنند.

مافی به مدیران سازمان صداوسیما توصیه کرد: اگر متدین هستید و قوانین صریح قانون اساسی را اجرا نمی کنید به صراحت می گویم که حقوق دریافتیتان حالل نیست. وی ادامه داد: در ماده 9 بر ضرورت انتقاد پذیری سازمان صحبت می شود اما سازمان انتقادپذیر نیست و گزینشی رفتار می کند.

نماینده مردم تهران یادآور شد: نمایندگان تهران دلسوز شما هستند و سازمان ملک ملت است و باید باعث سربلندی نظام شود. نمایندگان تهران، هم باید نسبت به عملکرد صداوسیما در جامعه آبروداری کنند و هم باید از مدیران صداوسیما طعنه بشنوند. از شما عمل به وظایف قانونی را خواستاریم.

پروانه سلحشوری در ادامه جلسه با تشکر از مدیریت رادیو تهران گفت: این نمایندگان تهران هستند که کمتر با رادیو تهران و رادیو گفتوگو ارتباط دارند.

وی ادامه داد: تعامل بیشتر نمایندگان تهران وسازمان صداوسیما الزاما نمی تواند سیاسی باشد بلکه این تعامل می تواند جنبه کارشناسی و تخصصی داشته باشد که اساسا ارتباط دوسویه بین سازمان و نمایندگان تهران خوب است.

سلحشوری از اینکه شبکههای اینترنتی مثل وی او ای و بی بی سی از نمایندگان مجلس ایران گزارش کار می کنند اما خبری از نمایندگان تهران در شبکه تهران و اساسا در سازمان صداوسیما نیست، ابراز تاسف کرد.

وی ادامه داد: صداوسیما روز به روز مخاطبان بیشتری را از دست میدهد و بنده از اینکه سازمان ملی صداوسیما به سازمان میلی صداوسیما خطاب می شود ناراحت هستم. در ادامه محسن علیجانی دبیر مجمع نمایندگان تهران در این نشست گفت: صداوسیما تا رسیدن به دانشگاه مدنظر امام و رهبری فاصله زیادی دارد. این سازمان در سطح استان تهران نتوانسته مطالبات مردم و نمایندگان تهران را برآورده کند.

وی ادامه داد نمایندگان تهران به سبک جهادی اوایل انقالب در اسالمشهر، ری، پردیس و شمیرانات حضور میدانی دارند اما صداوسیما در انعکاس مسائل مردم تهران از نمایندگان عقب مانده است در حالی که اگر حضور یابند آبروی نظام را حفظ می کنند.

وی به مدیران سازمان صداوسیما متذکر شد: رابطه شما با مجلس نباید محدود به زمان تصویب بودجه در مجلس شود.

علیجانی ادامه داد: ارتباط صداوسیما با مجلس صرفا محدود به جایگاه حقوقی نمایندگان است نه جایگاه حقیقی آنها و این کار خطرناک است چراکه دایره ارتباط سازمان با نمایندگان را محدود به هیئت رئیسه کمیسیونها می کند.

فاطمه ذوالقدر در ادامه جلسه با اشاره به نشست کمیسیون فرهنگی و رئیس سازمان صداوسیما گفت: چندی قبل قرار بر ایجاد رابطه بین صداوسیما و نمایندگان تهران در قالب نشست کمیسیون فرهنگی و رئیس سازمان صداوسیما شد.

وی ادامه داد: مردم تهران از دفاتر چهارگانه نمایندگانشان در اسالمشهر، ری، پردیس و شمیرانات بی خبر هستند.

وی اظهار کرد: متاسفانه خبرنگاران سیما به ویژه خبرنگاران شبکه خبر یا با نمایندگان تهران تعامل ندارند یا فقط با نمایندگان تندرو استان تهران در ارتباط هستند و برنامه سازی می کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.