تعویق در زمان کلید خوردن «زندگی از نو»

Bani Film - - تلویزیون -

تصویربرداری سریال «زندگی از نو» به تهیهکنندگی مهدی شفیعی به زودی آغاز میشود.

به گزارش فارس، تصویربرداری سریال «زندگی از نو» به تهیه کنندگی مهدی شفیعی به تعویق افتاده است و قرار است تا این سریال در زمان دیگری مقابل دوربین برود.

بنا بر این گزارش، دلیل تعویق در زمان کلید خوردن این سریال به لوکیشن آن برمیگردد، چراکه گروه تولید به دنبال فضای خاصی هستند که به احتمال فراوان باید آن را از نو بسازند و همین موضوع پروسه پیش تولید را طوالنی تر میکند.

به دلیل نقطه مرکزی داستان که کمپی در شمال کشور است، لوکیشن اصلی «زندگی از نو» در این شهر قرار دارد.

این سریال داستانی درباره محیط زیست، مسئله توریست، زندگی در جنگل و ... دارد و در کل مجموعه داستان ایجاب میکند تا قصه در شمال کشور روایت شود.

«زندگی از نو» برای گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما تولید میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.