جشنواره جاي سليقههای رنگارنگ مدیریتی نيست

Bani Film - - صفحه اول -

گروه سینمای ايران: سالهاست که جشنواره فیلم فجر برگزار می شود و هرسال با شکل و شیوه آیین نامه جدیدی درباره برگزاری جشنواره رو به رو هستیم و این نکته ای است که برخی از کارشناسانی که در این گزارش با آنها صحبت کردیم، روی آن تأکید داشتند. همچنین ثبات در برگزاری و چینش درست جدول فیلم ها از جمله دیگر مواردی بود که ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.