متهم اصلی پرونده تاینی موویز ماهانه بیش از 100 میلیون درآمد دارد

Bani Film - - سینمـا -

دادستان تهران درباره پرونده سایت تاینی موویز صحبت کرد.

به گزارش فارس،جعفری دولتآبادی دادستان تهران در خصوص پرونده مربوط به سایت «تاینی موویز»، با رد ادعاهای مطرح شده در برخی رسانهها مبنی بر این که فیلمهای بارگذاری شده در این سایت از نوع مستهجن نبوده و هدف از مفتوح شدن این پرونده قضایی، کنار گذاشتن این سایت و ایجاد انحصار در ارائه فیلم برای سایر رقبا بوده است، اظهار داشت: به رغم تحقیقات مفصلی که از سوی بازپرس از متهمان به عمل آمده بود، در راستای اطمینان از اقدامات ضابطین و صحت مستندات اتهامی، متهم ردیف اول که فردی ۵۲ ساله و ساکن نیشابور بوده و ماهیانه بیش از 00۱ میلیون تومان درآمد دارد احضار و اظهاراتش استماع شد.

او افزود: متهم با اعالم این که در ابتدای فعالیت که 4 تا ۵ هزار کاربر داشته، تا حدی بر محتوای سایت نظارت داشته، اما پس از افزایش کاربران، چنین کنترلی را اعمال نکرده؛ و اقرار کرده است که با اجاره سرورهای مجازی در کشورهای غربی از جمله کانادا و با استخدام دوبلورها، بیش از 8۱ هزار فیلم هالیوودی با محتوای مبتذل و مستهجن را دانلود کرده و در اختیار کاربران قرار داده است.

جعفری دولتآبادی با اشاره به قانون جرایم رایانهای که انتشار فیلمهای مبتذل و مستهجن را جرم دانسته است، در پاسخ به ادعاهای مطروح از سوی عدهای مبنی بر این که محتوای این فیلمها مستهجن نبوده، با نشان دادن اظهارات متهم که به امضای وی رسیده بود، اظهار داشت: متهم مذکور، به لحاظ تسلط به کامپیوتر درخواست تایپ اظهارات خود را کرد و تمامی این مطالب توسط وی تایپ شده است. وی اقرار کرده است که از کاربران عضو 4 هزار تومان دریافت کرده است. جالب است که متهم به اقدامات مجرمانهاش اقرار دارد و حال اربابانش مدعی خالف آن هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.