تعداد فیلمهای بخش خارج از مسابقه بیشتر شود

Bani Film - - سینمـا -

مهرداد فرید که سال گذشته فیلم «دعوتنامه» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر داشت، در خصوص تغییراتی که اخیرا در فراخوان سی و ششمین جشنواره فیلم فجر صورت گرفته است، به بانی فیلم گفت: به نظرم حضور ۲۲ فیلم در بخش رقابتی تا حدودی نرمال تر است تا اینکه بخواهند تعداد فیلم ها را بیشتر کنند ولی شاید الزم باشد که کمی تعداد فیلم های بخش خارج از مسابقه را بیشتر کنند.

وی افزود: این تغییرات به خاطر این است که مدیران جشنواره در حال تغییر هستند و هر کسی که روی کار می آید برای اینکه ثابت کند مدیر موفق تری است دست به تغییرات می زند و این اتفاقات می افتد. شاید بهتر باشد که این تغییرات سال به سال رخ ندهد.

کارگردان فیلم سینمایی «بی تابی بیتا» در مورد هزینه های جشنواره فجر که اخیرا اعالم شد، عنوان کرد: شفاف سازی وضعیت مالی همیشه می تواند نتیجه خوبی را در بر داشته باشد. شاید بهتر باشد که امسال هم این شفافیت وجود داشته باشد البته نه با تاخیر. مردم باید بدانند که بودجه های عمومی کجاها خرج می شود تا اعتمادشان بیشتر جلب شود. فکر می کنم این اتفاق خوبی است.

فرید در مورد اختصاص یک سیمرغ برای بخش هنر و تجربه در جشنواره فجر اضافه کرد: اختصاص یک سیمرغ در هنر و تجربه هم به نظرم قدمی رو به جلو است. هر چند در جشنواره های کشورهای دیگر یک بخش را به فیلم هایی که حالت تجربی و آوانگارد دارند اختصاص می دهند که در آنجا بررسی شوند. این اتفاق بدی نیست امیدواریم اجرایی شود و ما هم خوشبین هستیم.

تغییرات در فراخوان جشنواره فجر به خاطر این است که مدیران در حال تغییر هستند و هر کسی که روی کار می آید برای اینکه ثابت کند مدیر موفق تری است دست به تغییرات می زند و این اتفاقات می افتد. شاید بهتر باشد که این تغییرات سال به سال رخ ندهد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.