جشنواره جاي سلیقههای رنگارنگ مدیریتی نیست

Bani Film - - سینمـا -

گروه سینمای ایران-نسرین بختیاری، بهاره گل پرور: با تعیین شورای سیاست گذاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، تغییر در فراخوان جشنواره اولین قدم این دوره از جشنواره بود که روز دوشنبه اعالم شد. در این فراخوان جدید در چند مورد مثل کاهش فیلم های بخش سودای سیمرغ از 33 به ۲۲ فیلم، اختصاص سیمرغ جداگانه به بخش هنر و تجربه، جدا کردن سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه میدانی و جلوه های بصری، اهدای «سیمرغ فیلم اول» به جای «جایزه ویژه استعداد درخشان»، اعالم نهایتا یک فیلم در بخش مردمی به عنوان فیلم محبوب، اضافه شدن بخش فیلم کوتاه و اختصاص سیمرغ تغییراتی مشاهده می شود. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در این فراخوان در بخش هایی همچون سیمرغ مستقل بهترین عکس فیلم، پوستر، تیزر و آگهی و بخش مستندها ابهاماتی وجود دارد که باید دید با اعالم ضوابط چه سرنوشتی برایشان تعیین می شود.

سالهاست که جشنواره فیلم فجر برگزار می شود و هرسال با شکل و شیوه آیین نامه جدیدی درباره برگزاری جشنواره رو به رو هستیم و این نکته ای است که برخی از کارشناسانی که در این گزارش با آنها صحبت کردیم، روی آن تأکید داشتند. همچنین ثبات در برگزاری و چینش درست جدول فیلم ها از جمله دیگر مواردی بود که فیلمسازان به آن توجه ویژه ای داشتند. در این گزارش با جمعی از فیلمسازانی که سال گذشته در جشنواره فیلم داشتند صحبت کردیم تا نظرشان را درباره این تغییرات در فراخوان جشنواره سی و ششم جویا شویم که در ادامه از نظر می گذرانید:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.