انتصاب در یازدهمین جشنواره فیلمهای ورزشی

Bani Film - - سینمـا -

با حکم سیدمجتبی علوی، دبیر یازدهمین جشنواره فیلم های ورزشی ایران، مژگان زرگر به عنوان مدیراجرایی یازدهمین جشنواره فیلم های ورزشی منصوب شد.

به گزارش رسیده، زرگر پیش از این به عنوان معاون بین الملل و مدیرجشنواره های انجمن سینمای جوانان ایران و مدیر اجرایی چندین جشنواره سینمایی و رویداد فرهنگی از جمله ۲۱ دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه ایران، جشنواره بین المللی فیلم وحدت اسالمی، جشنواره ایران زمین، جشنواره صنعت و معدن و مدیر دبیرخانه و ارزشیابی جشنواره فیلم شهر و … فعالیت داشته است.

جشنواره بین المللی فیلم هاي ورزشي ایران، نماینده انحصاري فدراسیون جهانی فیلم هاي ورزشي )FICTS( است که به عنوان مرحله مقدماتي جشنواره فیلم هاي ورزشي به شمار می آید و وظیفه انتخاب تولیدات و آثار فیلم سازي ورزشي را برعهده دارد. این جشنواره به منظور رقابت بین فیلم سازان، برنامه سازان، کشف استعداد هاي جوان و معرفي چهرهاي خالق، همگام با سیاست هاي ورزش کشور، کمیته ملي المپیک یا پارالمپیک و ،FICTS در راستاي حمایت از تولید و عرضه فیلم هاي ورزشي برگزار خواهد شد.

عالقه مندان جهت شرکت در یازدهمین جشنواره بین المللی فیلمهای ورزشی ایران و چهارمین جشنواره عکس ورزشی، می توانند تا ۵۲ آبان ماه با مراجعه به سایت جشنواره نسبت به ثبت نام و ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره اقدام کنند.

یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم هاي ورزشي ایران با همکاري وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملي المپیک و پارلمپیک ، وزارت فرهنگ ارشاد اسالمي، سازمان صداوسیما، شهرداري تهران و دیگرنهاد هاي مرتبط با فدراسیون ورزشي کارگران از ۶۲ تا ۹۲ آذر ماه به دبیری سید مجتبی علوی در تهران برگزار می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.