تالش برای اکران «اشنوگل» در هفته بسیج

Bani Film - - سینمـا -

تهیهکننده سینما گفت: در حال رایزنی برای اکران «اشنوگل» در اواخر آبان و همزمان با هفته بسیج هستیم.

ابراهیم اصغری به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تمایل داشتیم همزمان با هفته دفاع مقدس فیلم را اکران کنیم که محقق نشد؛ اکنون در حال رایزنی برای اکران «اشنوگل» در اواخر آبان و همزمان با هفته بسیج هستیم.

این تهیهکننده درباره زمان اکران «قرارمون پارک شهر» بیان کرد: با توجه به ازدحام اکرانها تا به امروز موفق به اکران این اثر نشدیم؛ اما سعی میکنیم این فیلم نیمه دوم سال به سینماها بیاید.

در قصه «اشنوگل» آمده است: یونس به عنوان فرمانده گردان غواصان سه شب قبل از عملیات در منطقه عملیاتی مفقوداالثر شده است. حاال پس از سی سال اطالعاتی به دست میآید که نشان می دهد احتماال یونس زنده است و در آن زمان به واسطه منافقان با دشمن همکاری کرده است ...

در این فیلم بازیگرانی چون برزو ارجمند، ماه چهره خلیلی، کاوه سماک باشی، رحیم نوروزی، محمد عفراوی، محمد دلگشا، محمدرضا اربابی، مصطفی نصیری، علی عبادی، لویک زاکاریان، هاشم مسعودی و مرضیه شاملو نقش آفرینی می کنند.

همچنین؛ «قرارمون پارک شهر» مضمونی اجتماعی دارد و داستان زندگی نویسندهای را روایت میکند که در حین نوشتن آخرین رمان خود پرده از حقایق زندگیاش برداشته می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.