تقدیر صادق موسوی از داروغه زاده

Bani Film - - سینمـا -

سیدصادق موسوی، مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران درباره تداوم حضور سیمرغ بلورین فیلم کوتاه درجشنواره فیلم فجر یادداشتی منتشر کرد.

به گزارش رسیده، متن این یادداشت به این شرح است: کمتر از یک سال پیش زمانی که قرار شد سیمرغ بلورین فیلم کوتاه پس از ۷ سال غیبت بی دلیل به جشنواره فیلم فجر بازگردد گفتگوها و یادداشت های بسیاری دراین باره منتشر شد اما عدهای از دوستان گمان میکردند این بازگشت، نمایشی بیش نیست و سال بعد دوباره همه چیز فراموش میشود. اگر چه در یکی دوماه گذشته بارها و بارها خانواده بزرگ فیلم کوتاه نگرانی خود را از غیبت دوباره سیمرغ فیلم کوتاه ابراز کرده بودند اما بنده یقین داشتم پس از گفتگوی مفصل با دبیر محترم جشنواره فجر و با درایت ایشان و شورای محترم سیاست گذاری جشنواره تالش چند ساله خانواده فیلم کوتاه برای حقی که از آنها دریغ شده بود ، بی ثمر نخواهد بود و سیمرغ فیلم کوتاه برای همیشه در جشنواره فیلم فجر باقی خواهد ماند.

به نوبه خودم از آقای دکتر داروغه زاده دبیر محترم جشنواره فیلم فجر سپاسگزارم و امیدوارم این جشنواره با شکوه هر چه بیشتر برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.