امضای تفاهم همکاری فرهنگی و هنری میان ایران و ارمنستان

Bani Film - - سینمـا -

ایران و ارمنستان سه یادداشت تفاهم در زمینه همکاری های دامپزشکی، فرهنگی، هنری و علمی و فناوری امضا کردند.

به گزارش رسیده، مقامات جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ارمنستان سه یادداشت تفاهم در زمینه همکاری های دامپزشکی، فرهنگی، هنری و علمی و فناوری امضا کردند.

به دنبال سفر کارن کاراپتیان نخست وزیر ارمنستان و استقبال رسمی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در مجموعه کاخ سعدآباد، دو طرف وارد مذاکرات دوجانبه و نشست هیات های عالی شدند.

پس از آن سه سند همکاری به امضا رسید. دومین سند همکاری برنامه مبادالت فرهنگی و هنری بود که از طرف ایران سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و از طرف جمهوری ارمنستان آرمن آمیریان وزیر فرهنگ امضا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.