پاسخ وزیر ارشاد به وضعیت تولید آثار عاشورایی در سینما

Bani Film - - سینمـا -

وزیر ارشاد پاسخ تأمل برانگیزی به نبود فیلمی با موضوع عاشورا بر پرده سینماهای کشور داد.

سید عباس صالحی در مورد نبود فیلمی با موضوع عاشورا و قیام امام حسین (ع) بر پرده سینماهای کشور به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شما میدانید که وزارت ارشاد دستگاه تولیدکننده فیلم و سینما نیست؛ یعنی این وزارتخانه فیلم تولید نمیکند. موضوعی که میتواند به پارهای از اتفاقات کمک کند، این است که ما با سیاستگذاریهای بهتر و حمایتهای مناسبتر بتوانیم شرایط را بهبود ببخشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم این است که تولید فیلم برای مناسبتهایی مهم همچون محرم با برنامه انجام شود. همچنین اهمیت دارد که سرمایهگذار و تهیهکننده به این سمت سوق پیدا کنند و ما امیدواریم شرایط را با همین نگاه هدایت کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.