فیلمنامه «بیهمگان» در حال نگارش

Bani Film - - تلویزیون -

2 قسمت از فيلمنامه یکی از جدیدترین سریال های تلویزیونی با عنوان«بی همگان» آماده شده و پيش توليد این مجموعه از آذر شروع می شود.

به گزارش بانی فیلم، سعید جاللی نویسنده مجوعه هایی چون دردسرهای عظیم ...و در گفت و گو با بانی فیلم درباره سریال جدیدی که به تازگی مشغول نگارش آن شده است، عنوان کرد: مدتی است که مشغول نگارش سریالی با عنوان «بی همگان» به تهیه کنندگی مهران مهام شده ام. نگارش این سریال به تازگی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: تاکنون عالوه برمتن این سریال که سیزن اول آن در 0۵ قسمت در حال تکمیل است، طرح کلی آن نیز ارائه و اعالم شده است. همچنین با پیشروی این کار به زودی کارگردان و دیگر عوامل نیز تعیین می شوند، البته تا کنون مذاکراتی در این حوزه صورت گرفته که خبر آن به زودی اعالم خواهد شد.

مهران مهام، تهیه کننده این سریال که پیش از این مجموعه پنچری را به روی آنتن شبکه ۳ برده بود، به بانی فیلم گفت: در حال حاضر ۲ قسمت از فیلمنامه آماده شده و سیناپس قسمت های دیگر نیز مشخص شده است؛ با ادامه این روند، به احتمال زیاد از آذرماه پیش تولید را شروع خواهیم کرد.

مهام خاطرنشان کرد: درباره کارگردان مجموعه نیز باید بگویم که صحبت هایی صورت گرفته ولی انتخاب نهایی به نظر مدیران برمی گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.