تشكیل ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد انقالب اسالمي در رسانه ملي

Bani Film - - تلویزیون -

ریيس سازمان صدا و سيما مسووليت انتشار کتاب بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي را به علي دارابي سپرد.

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي، علي عسکري مسوولیت ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي را به علي دارابي، معاون امور استان هاي این سازمان سپرد.

رییس رسانه ملي در این نشست بر برنامه ریزي دقیق براي برگزاري هرچه باشکوه تر سالگرد پیروزي انقالب اسالمي تاکید و تصریح کرد: ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي در سازمان صدا و سیما باید با جمع آوري نظرات نخبگان، طراحي مناسبي براي انتقال دستاورد هاي انقالب اسالمي به نسل جوان کشور فراهم کند.

وی افزود: باید برنامه سازان نخبه و برجسته رسانه ملي در یک سال و چهار ماه باقي مانده تا برگزاري مراسم چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي، برنامه هایي ویژه را در این زمینه تدرک ببینند که این امر نیازمند برنامه ریزي هاي دقیق و مدون است.

شایان ذکر است در حاشیه نشست هماهنگي چهلمین سالگرد پیروزي انقالب؛ رییس رسانه ملي از تشکیل ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزي انقالب در صدا و سیما و تالش براي تولید فیلم و مستند در این زمینه خبر داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.