محسن بهرامی: تالش کردیم چهرهای واقعی از پلیس نشان دهیم

Bani Film - - تلویزیون -

بازیگر سریال «نوار زرد» میگوید تالش ما این بود که پلیس را از قالب کلیشهای آن جدا کنیم و به آنچه در واقعیت وجود دارد نزدیکتر کنیم.

محسن بهرامی بازیگر پس از مدتها با حضور در نقش یک پلیس وظیفهشناس در سریال «نوار زرد» به تلویزیون بازگشته است.

او در گفت وگو با هنرآنالین درباره فعالیتهای اخیر خود در حوزه تصویر گفت: ازآنجاییکه مدتها از تلویزیون و سینما دور بودم کاری آماده پخش و اکران ندارم و بعد از چند سال با سریال «نوار زرد » به تلویزیون برگشتم؛ اما مثل همیشه رادیو و تئاتر جای خودش را دارد و در این دو جا مشغول فعالیت بوده و هستم و اواخر پاییز نیز یک اجرا خواهم داشت که زمان آن هنوز قطعی نشده است.

بهرامی در ادامه درباره دالیل این دوری عنوان کرد: نبود کار خوب و فیلمنامه خوب باعث شد که این دوری تقریبا خودخواسته باشد و بیشتر وقتم را صرف رادیو کنم. ضمن اینکه جای خالی آدمها خیلی احساس نمیشود چراکه حجم ورود آدمهای جدید بازیگر زیاد است و بدون ضابطه هم این افزایش وجود دارد و اغلب هم بعد از مدتی ماندن وقتی تاریخمصرفش تمام شد با آنها خداحافظی میکنند. به این دلیل ترجیحم این بود که در تلویزیون نباشم و در خانه اصلی خودم تئاتر مشغول باشم. از صرف وقت در رادیو نیز راضی هستم چراکه مدیوم جذابی است برای بازیگری و اساسا تفاوتهای زیادی با تصویر دارد.

بازیگر سریال «نوار زرد» در ادامه به نحوه پیوستنش به این پروژه پرداخت و گفت: طبق معمول وقتی تماس گرفتند متن را خواندم و وقتی این نقش پیشنهاد شد، پذیرفتم به این دلیل که تفاوتهایی با کاراکتر پلیس همیشگی که در تلویزیون نمایش دادهشده دارد و خیلی معمولتر و رئالتر است و نزدیک به واقعیت بود.

او در پاسخ به این سؤال که چه اندازه از المانهای همیشگی برای نمایش پلیس فاصله گرفتند، اظهار کرد: در وهله اول فیلمنامه بستری را فراهم کرد که خیلی به سمت تکرار نرویم وزندگی شخصی آدمها را هم میبینیم. نمایش این فضا کمک کرد تا از فضای تکراری همیشه دور شویم. از سوی دیگر تأکید پوریا آذربایجانی هم این بود که آدمها معمولی باشند و شبیه واقعیت، نه پلیسی که در تلویزیون میبینیم. ما هم در این مدتی که مشغول کار بودیم با بچههای نیروی انتظامی و اداره آگاهی ارتباط داشتیم و رفتارهایشان را سعی کردیم به شخصیتهای خود منتقل کنیم و فکر میکنم تا حدی موفق عمل کردیم؛ اما درنهایت این مردم هستند که باید کار را ببینند و نظر دهند.

بهرامی در ادامه درباره بارزترین ویژگی کاراکتر محسن در این سریال بیان کرد: خاصترین ویژگی این شخصیت خونسردی و راحتی است که دارد و درعینحال خیلی کارش را جدی میگیرد. آرام و بدون استرس کار میکند و این برای من ویژگی جذاب این کاراکتر بود.

این بازیگر و گوینده با اشاره به اینکه کار با کارگردانان جوان همراه باانگیزه و تنوع است، گفت: پوریا آذربایجانی را دورادور میشناختم و آشنایی کمی با او داشتم. ما تقریبا همسنوسال هستیم و پوریا هم سالهاست که در این فضا کارکرده و فیلمهای خوبی هم ساخته و این نشان از توانایی او دارد. به نظر من کارکردن با کارگردانهای جوان بههیچوجه ریسک نیست اتفاقا وقتی کارگردانهای جوان پیشنهاد کار میدهند برای کار کردن با آنها راغبتر هستم چراکه فاصله سنی کمتری بینمان وجود دارد و درک درستی از هم خواهیم داشت و آنچه میخواستیم راحتتر باهم در میان میگذاریم؛ اما وقتی کارگردانهای پیشکسوتتر پیشنهاد کار میدهند اتفاقا این ریسک بیشتر میشود چراکه فاصله سنی بیشتر است و درک از هم کمتر؛ ضمن اینکه جوانان انگیزه دارند و تنوع در کارشان وجود دارد و هنوز خیلی درگیر قالبهای کلیشهای نشدهاند.

او در ادامه درباره روند ساخت سریالهای مناسبتی و فشاری که در کار وجود دارد نیز بیان کرد: «نوار زرد» هم بهنوعی جزو سریالهای مناسبتی قرار میگیرد اما تفاوتش این است که مثل سریالهای ماه رمضان و ماه محرم نیست و ویژگیهایی دارد که دست شمارا برای کار کردن باز میگذارد. ژانر پلیسی فاکتوری نیست که حتماً در هفته نیروی انتظامی الزاماً کار شود؛ اما بههرحال فشردگی زمانی وجود دارد و کار باید بهموقع آماده میشد. ما هم در گرمای تابستان کارکردیم و با همدلی و کمک گروه کار به سرانجام رسید و امیدوارم خوب دیده شود و مخاطبان از دیدن آن لذت ببرند راضی باشند.

بهرامی در پایان به حضور در رادیو و فعالیتهای خود اشاره کرد و گفت: چند سالی است که در واحد اداره کل هنرهای نمایشی رادیو بهعنوان بازیگر مشغول کار هستم و فکر میکنم جزو آخرین نسلی هستم که بهعنوان بازیگر رادیو، تئاتر، تلویزیون و سینما فعالم. این عنوان را بیشتر بازیگران قدیمی چون اکبر زنجانپور، صدرالدین شجره، میکائیل شهرستانی و ... داشتند و سالها در این زمینه فعالیت کردند و هنوز هم مشغول به کار هستند. متأسفانه امروز رادیو مهجور شده و بااینکه مخاطبان خاص خود را دارد، اما این فضا کمتر دیده میشود. ضمن اینکه امروز مخاطب خیلی فرصت گوش دادن به رادیو ندارد و این هم در زندگی امروز اجتنابناپذیر است اما رادیو همچنان مشغول است و یکی از ارکان اصلی در جهان است. من هم در این زمینه مشغول فعالیت هستم و به زودی نمایش جدیدم را به کارگردانی آقای شجره آغاز خواهم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.