بيش از 60 درصد فيلمنامه آماده شد

نگارش جديدترين فيلمنامه سريال ضياءالدين دري از نيمه گذشت

Bani Film - - تلویزیون -

ضیاء الدین دري از پیشروي 60 درصدي جدیدترین فیلمنامه خود که در قالب تاریخي نوشته شده است، خبر داد.

به گزارش باني فیلم ضیاءالدین دري در خصوص آخرین وضعیت سریال جدید خود به باني فیلم گفت: بعد از بستن قرارداد این سریال، این روزها همچنان مشغول نگارش آن هستم و تا کنون 0۶ درصد از این مجموعه نوشته شده است.

وي درباره داستان این سریال بیان کرد: این سریال نیز جزو کارهاي تاریخي است که برهه زماني آن به 100 تا 110 سال پیش و قبل از رضا خان برمي گردد، در واقع قصه بیشتر به دوران محمد علي شاه ارتباط دارد، در این ماجرا به شخصیت یک آدم معمولي پرداخته شده که در مسیر پیش روي خود به یک قهرمان تاریخي تبدیل مي شود.

دري خاطرنشان کرد: همانطور که گفتم نگارش همچنان ادامه دارد با ادامه روند کار است که مي توانیم درباره دیگر عوامل صحبت کنیم، چرا که بعد از تکمیل فیلمنامه این دست کارها باید در ردیف بودجه اي قرار بگیرند و بعد از تایید بقیه گروه و عوامل و بازییگران را متناسب با بودجه دریافتي مشخص کنیم، اما کارگردان آن در صورت تایید نهایي خود من هستم و بقیه موارد در آینده مشخص مي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.